ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Nowadays, some employers think that formal academic qualifications are more important than life experience or personal qualities when they look for new employees. Why is it the case? It a positive or negative development?

In this increasingly society competitive, academic degrees are considered to be more essential than hands-on experience by some employers when they seek new candidates. Are there are some underlying reasons, but I believe that this is totally a negative movement.

In this case, two main reasons explain why some recruiter prefer university qualifications to hands-on experience and practical skills when recruiting new employees . Firstly, in many professions, have a formal qualifications was recognised and evidence their knowledge and skills spent on learning education by employers. In order to be a doctor, for example, candidate have accquire a great deal of medical knowledge at university as well as conduct a lot of time on practicing. Secondly, this trend might be a great way to save time for employers recruiters. Compared to formal academic candidates who are likely ready to start working, employers may have to spend time training non-academic how to work properly. Therefore, this trend also save time for them to recruit and used in other valuable ways.

I think that is also a negative movemen and unfairly with academic and non-academic, their should be treated equal opportunities in the recruitment process. Many peoples have chosen to work instead of attend to university, helps them to gain practical skills and hands-on experience. On top of that, after working in a real work environment. They could a capable of doing most assigned tasks without a formail academic. The typical example can be seen in the case of Steve Job, founder of Microsoft, an expert and successful in technology industry without holding a formal academic in this field.

In nutshell, this trend is attributable to two sector reasons, and I believed this is a negative progress for above-mentioned arguments

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In this increasingly society competitive,competitive society, academic degrees are considered to be more essential than hands-on experience by some employers when they seek new candidates. Are there are some underlying reasons, but I believe that this is totally a a totally negative movement. 

On the one hand, In this case, there are two main reasons explain why some recruiter prefer university qualifications to hands-on experience and practical skills when recruiting new employees . Firstly, in many professions, have having a formal qualifications was recognised and evidence their knowledge and skills spent on learning education by employers. In order to be a doctor, for example, candidate have to accquire a great deal of medical knowledge at university as well as conduct a lot of time on practicing. Secondly, this trend might be a great way to save time for employers recruiters. Compared to formal academic candidates who are likely ready to start working, employers may have to spend time training non-academic how to work properly. Therefore, this trend also save time for them to recruit and used in other valuable ways.  (câu cuối này không cần thiết vì ở trên bạn đã nói rồi nhé)

On the other hand, I think that is also a negative movemen and unfairly this trend seems to be unfair with academic and non-academic, their should be treated with equal opportunities in the recruitment process. Many peoples people have chosen to work instead of attending to university, which helps them to gain practical skills and hands-on experience. On top of that, after working in a real work environment. They could a be capable of doing most assigned tasks without a formail academic. The typical example can be seen in the case of Steve Job,the founder of Microsoft, who is an expert and successful in technology industry without holding a formal academic in this field. 

In nutshell, this trend is attributable to two sector reasons, and I believed this is a negative progress for above-mentioned arguments (phần kết của bạn chưa tổng kết được những ý mà bạn đã trình bày ở phần body)

Nhìn chung, bạn đã có một bài viết ở mức tương đối với bố cục đầy đủ. Tuy nhiên, bạn còn mắc các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp không đáng có. Bạn nên check lại bài của mình thật cẩn thận trước khi post bài lên bạn nhé, và cũng rèn một thói quen viết bài cẩn thận khi làm bài thi. Mong những nhận xét của mình có thể giúp bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...