ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Nowadays, teenagers in VN have many leisure activities such as reading book, listening to music, watching TV and so on. However, I believe the best activity for teenagers is playing sports. Playing sports brings us many benefits. Firstly, sport is a key factor influencing our physical health. Playing sports promote our physical health. It helps us stay healthy, live longer, reduce anxiety, stress and so on. For children in their growing age, playing sports develop height. Secondly, playing sports makes us feel comfortable and relax. It also makes us happier. Last but not least, sports also help us be closer to the other around and gain understanding of  leadership, teamwork, problem-solving skills. For these reasons, playing sports would be a good choice for teenagers in VN.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, teenagers in VN have many leisure activities such as reading book, listening to music, watching TV and so on. However, I believe the best activity for teenagers is playing sports. Playing sports brings us many benefits. Firstly, sport is a key factor influencing our physical health. Playing sports promote our physical health. It helps us stay healthy, live longer, reduce anxiety, stress and so on. For children in their growing age, playing sports develop height. Secondly, playing sports makes us feel comfortable and relax. It also makes us happier. Last but not least, sports also help us be closer to the other around and gain understanding of  leadership, teamwork, problem-solving skills. For these reasons, playing sports would be a good choice for teenagers in VN.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (105 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 9, 2019 trong Other bởi ngockhanhh (0 điểm)
...