ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.6k thành viên

It's undeniable that tourism is an importan leading industruy in both developed and developing country; therefore, investment in tourism is obiviously worthy. In the first place, tourism brings effectively economic benefits as its yields billions of dollars per year Not only does it appeal to local residents, but it also attracts foreign visitors as well, which is a big source of foreign currency. On the other hand, this industry is that it raises our living standard. For instance, the jobless have more employment opportunity and the wealthy can have good trips which help them relax and extend their knowledge. It provides many chances for jobs such as in hotels, bars, pubs, restaurants or staffing. In addition, tourism might bring many benefits to another industry like transportation, especially airplanes. Last but not least, tourism is a bridge that connect us with the outer world. Public relations, with other countries all over the word in order that people in there might access to our countries more and more with beautiful places, customs and traditions.If we demand honor, respect and admiration for other countries, it is inevitable to enhace our image through this industry. Some people may react that tourism may be caused to environments by conscious of tourists. In fact, this react is true but I think, both increasingly tourism and governments must enforce tourists by these strict rules to deal with this problems effectively. To sum up, such is the importance of tourism that investment in this field is great of necessity.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (21 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...