ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

As a rule, family traditions are important in the life of each family and each family member. The maintenance of family traditions and conveying family history from one member to another is exactly what makes the family the solid unit, whose members feel close relations and unity. In this regard, I will tell you about the experience of my own family.
About this subject, I can refer to the experience of my family and my personal experience. My family has its own traditions which we observe and which are extremely important for us. For instance, if a family member is in trouble, we always support each other. The entire family unites its forces to help the family member in trouble. This mutual support is very important for our family members, but we do not consider that mutual support as something unusual. In contract, we take the mutual support of family members for granted. Even when we are apart and have not seen each other for years, we will definitely help each other just because we are the family.
Each family member learns to respect our family history since early childhood. We learn to respect the values of our family and its traditions. In the course of education of each individual family member, he or she learns basic family values, while the family history helps him or her to understand how those traditions and values were shaped and why he or she should respect them. For instance, as I learned the history of my family in the genealogy, I accustomed to take financial difficulties easy as provisional problems because I am certain that my family will help me as well as I will help my family and altogether we will stumble through the hardest time.
In fact, our family history and values make us feel being members of our unique but small community. Such as achievements of my ancestors make me proud that I am a member of my family and I want to make my children and grandchildren be proud of me. The family history, traditions and family values, all of these things help people to feel being members of the small community – their family. 
In conclusion, the family tradition is the cornerstone of a family that can not be replaced. The family is a small but highly influential community, which people can never ignore.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

You wrote: ...for granted. Even when we are apart and have not seen each other for years, we will ...

Feedback: Use a past participle instead of an infinitive. "apart and had".

Error type: Word form error

Suggestion: apart and had

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...