ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Dear Anna,

 Having a job interview can be a very stressful experience. Some people tend to be nervous before the interview and this affects their performance. You asked me in your letter what to eat before going to a job interview. For now, I will give you some advice.

The night before the interview, it always makes sense to eat the food which contains a plenty of omega-3 fatty acids.  Because it makes you smater and enhance your reflex with questions. You had better eat more brocolli, eggs, peans, meat,... since they supply vitamin B with a view to avoiding nevous, insomnia,.. to have the best energy. In addition, you should not eat a great deal of carbonhydrate, cafffeine, allergic food,… in order to preventing feeling sleepy and not concentrated.

In the morning of the interview, it is good to bring a bottle of water. If you feel a little nervous or your heart starts beating faster, drink the bottle to ease the fear. Specially, you should not eat smelly foods like garlic, “mam tom”,.. in your breakfast. They are believed to give you bad breath.

The first sight is so cardinal and a person's energy also makes an special impress in the interview. Therefore, greeting your interviewer by a bright smile or a simply friendly handshake is a wise way, which creat a cozy astmosphere. Therefore,  chemical food or chocolate is not a wise choice because your teeth and tongue are coloured.

I hope these advices will helpful to you.

Regard
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Dear Anna,

 Having a job interview can be a very stressful experience. Some people tend to be nervous before the interview and this affects their performance. You asked me in your letter what to eat before going to a job interview. For now, I will give you some advice.

The night before the interview, it always makes sense to eat makes sense eat the food which contains a plenty of omega-3 fatty acids.  Because it makes you smater smarter? and enhance your reflex with questions. You had better eat more brocolli,broccoli eggs, peans, meat,... since they supply supplied vitamin B with a view to avoiding nevous,nervous? insomnia,.. to have the best energy. In addition, you should not eat a great deal of carbonhydratecarbohydrate/ carbon hydrate cafffeine caffeine, allergic food,… in order to preventing in order to prevent feeling sleepy and not concentrated.


In On the morning of the interview, it is good to bring a bottle of water. If you feel a little nervous or your heart starts beating faster, drink the bottle to ease the fear. Specially, you should not eat smelly foods like garlic, “mam tom”,.. in your breakfast. They are believed to give you bad breath.

The first sight is so cardinal and a person's energy also makes an a special impress in the interview. Therefore, greeting your interviewer by a bright smile or a simply friendly handshake is a wise way, which creat create a cozy astmosphere atmosphere. Therefore,  chemical food or chocolate is not a wise choice because your teeth and tongue are coloured. colored

I hope these advices advice will helpful to you.

Regard

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (36 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...