ip.chuawriting

Thành viên parjjimin

Thành viên được: 6 tháng (since 2 Tháng 8, 2019)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của parjjimin

Điểm: 36 điểm (hạng #71)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 11
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for parjjimin

Please log in or register to post on this wall.
“On the way to success, there is no trace of lazy men”
- Unknown author -
2 Tháng 8, 2019 bởi parjjimin
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
—-Gandhi —-
2 Tháng 8, 2019 bởi parjjimin

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...