ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

I enjoyed the dishes made from chicken, but fried chicken wings with fish sauce is the one, that I like the most. This one is a Vietnamese food and often appears in daily meals. Ingredients for making this food are very to find, and as the name of it, we can not lack two main ingredients, that are chicken wings and fish sauce. Besides that, we need something such as cooking oil, garlic, chili, pepper, sugar, and water. Especially, chicken in the white meat group, so when eating chicken, help people feel comfortable and reduce stress, after a hard-working day. Experts have studied that eating chicken can reduce the risk of depression, improve the mood of patients. Thus, the nutritional value in chicken wings gives you a healthy heart. Therefore, I am a big fan of this dish, it is partly textured and partly flavor. they are sweet, spicy and a little salty. Textured colors are immensely eye-catching. Moreover, I love it, for this dish is simple to prepare and does not too much time. You should eat fried chicken wings with fish sauce if you have never eaten it. This food you eat with white rice is yummy. That's all.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

I enjoyed the dishes made from chicken, but fried chicken wings with fish sauce is the one, that I like the most. This one is a Vietnamese food and often appears in daily meals. Ingredients for making this food are very to find, and as the name of it, we can not lack two main ingredients, that are chicken wings and fish sauce. Besides that, we need something such as cooking oil, garlics, chilis, peppers, sugars, and water. Especially, chicken in the white meat group, so when eating chicken, help people feel comfortable and reduce stress, after a hard-working day. Experts have studied that eating chicken can reduce the risk of depression, improve the mood of patients. Thus, the nutritional value in chicken wings gives you a healthy heart. Therefore, I am a big fan of this dish, it is partly textured and partly flavor. they are sweet, spicy and a little salty. Textured colors are immensely eye-catching. Moreover, I love it, for this dish is simple to prepare and does not too much time. You should eat fried chicken wings with fish sauce if you have never eaten it. This food you eat with white rice is yummy. I love this so much so you should try it . 

Nhớ bỏ phiếu mình nhe

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)
0 phiếu

I enjoyed the dishes made from chicken, but fried chicken wings with fish sauce is the one, that I like the most. This one is a Vietnamese food and often appears in daily meals. Ingredients for making this food are very (?) to find, and as the name of it, we can not lack two main ingredients, that are chicken wings and fish sauce. Besides that, we need something - mình nghĩ là không nên dùng sth such as cooking oil, garlic, chili, pepper, sugar, and water. Especially, chicken in the white meat group, so ( khi dùng so rồi thì nên + clause hơn là cách bạn dùng) when eating chicken, help people feel comfortable and reduce stress, after a hard-working day. Experts have studied that eating chicken can reduce the risk of depression, improve the mood of patients. Thus, the nutritional value in chicken wings gives you a healthy heart. Therefore, I am a big fan of this dish, it is partly textured and partly flavor. they are sweet, spicy and a little salty. Textured colors are immensely eye-catching. Moreover, I love it, for this dish is simple to prepare and does not -spend - too much time. You should eat fried chicken wings with fish sauce if you have never eaten it. This food you eat with white rice is yummy. That's all.

Chúc bạn học tốt

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (21 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2019 trong Other bởi Phương Trần Thảo (2 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 7, 2015 trong Other bởi Hạ Đan (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 7, 2019 trong Opinion bởi Huong Ly (8 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 12, 2016 trong Opinion bởi thuchien1995 (0 điểm)
...