ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Không có mô tả ảnh.

  The line graph demonstrates the percentage of car owned in the UK over the period of 30 years starting in 1975

   Looking at the graph, it is clear that the car own ship in UK generally increased. However, the household with 1 car made up the highest proportion compared to another item

   In 1975, there are 30% household without a car. This figure the decreased steadily to roughly 18%. Beside that, the 2 and 3 cars own ship figure witnessed a gradual increase from 7 % and 3% to roughly 17% and 8% respectively.

   Meanwhile, the percentage of British households having 1 car stood in the highest level of approximately 42% in 1975. This figure, despire a drop of about 5% in 1985, regained its upward to 40% in 2005

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (36 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Source: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ielts.forums/Writing-Task-1_Car-ownership-in-the-UK.docx

The line graph demonstrates the percentage of car owned in the UK over the period of 30 years starting in 1975

   Looking at the graph, it is clear that the car own ship car ownership in the UK [p1] generally increased. However, the household with 1 car made up the highest proportion compared to another item[p2]

   In 1975, there are 30% household [p3] without a car. This figure the decreased steadily to roughly 18%. Beside that, the 2 and 3 cars own ship ownership figure witnessed a gradual increase from 7 % and 3% to roughly 17% and 8% respectively.

   Meanwhile, the percentage of British households having 1 car stood in the highest level of approximately 42% in 1975. This figure, despire despite a drop of about 5% in 1985, regained its upward [p4] to 40% in 2005.


 [p1]Vocabulary Error: Whenever refer the country of UK -> Add “the” -> “the UK”

 [p2]Vocabulary Error: “household with cars” is not “item”

-> “compared to other household types”

 [p3]Grammar Error: 1st – Write in the past

2nd – Were -> Households

-> “there were 30% households without a car”

 [p4]Vocabulary Error: “upward – Adjective”

-> “Adjective + Noun”

-> “regained its upward trend/tendency to 40% in 2005”


CRITERIA

GRADE

COMMENT

 Task Response

6

 • addresses the requirements of the task
 • (Academic) presents an overview with information appropriately selected
 • (General Training) presents a purpose that is generally clear; there may be inconsistencies in tone
 • presents and adequately highlights key features/bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate

Coherence and Cohesion

6

 • arranges information and ideas coherently and there is a clear overall progression
 • uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or between sentences may be faulty or mechanical
 • may not always use referencing clearly or appropriately

Lexical Resource

6

 • uses an adequate range of vocabulary for the task
 • attempts to use less common vocabulary but with some inaccuracy
 • makes some errors in spelling and/or word formation, but they do not impede communication

Grammatical Range and Accuracy

6

 • uses a mix of simple and complex sentence forms
 • makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication

Overall

6

 

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (238 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...