ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Đề bài

The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to 2008.

image

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

The line graph illustrates the figures for residents leaving the nation and being out of a job in Ireland between 1988 and 2008.

Overall, there is a general fluctuation in 2 trends. Over a period of 20 years, the unemployment rate and the total number of migrants in the year 2008 decreased.

In terms of the unemployment proportion, it stood at 17% in the first year-the highest number in 20 years. Over 10 years, there was a significant plunge in the rate of unemployment. Noticeably, it surged well 2% from 1990 to 1992. After that, the percentage of unemployed people declined gradually. It peaked at approximately 5% in 2000. The trend remained over 8 years and reached 6% in the last year.

From 1988 to 1990 and from 1994 to 2003, there was a substantial plummet in the figures for migrants. Similar to the unemployment rate, the number of people leaving the country was the highest trend over 20 years. In the year 1992, the figures increased steadily and just below 10000 people. Specially, there was a dramatic surge between 2003 and 2008. The figure stood at 50000 people in 2008.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...