ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Topic: Giving lectures in auditoriums to large numbers of students is obsolete. With technology everything should be done online. Agree or disagree?

It is said that giving lessons in classrooms to the bulk of learners is becoming old-fashioned and all things should be done on the internet with technology. While I accept that advanced technologies make studying more convenient, I believe that they have some negative effects on our learning ability.

On the one hand, there are several advantages of using these electronic devices. The biggest advantage is that technology is a powerful tool to engage students. For example, teachers can use videos on the internet to illustrate their points in a vivid and novel way. As a result, learners may feel it is not only more interesting but also actively involved in. Futhermore, thanks to modern technologies such as Skype or Yahoo, students can study at their own place. They can see, hear, and talk to their classmates at home. All in all, it is clear that technology has many benefits in studying.

On the other hand, this trend may have some drawbacks. Firstly, students rely too much on computers in learning and this can lead to the fact that some learners do not become proficient in some basic skills. My close friend, for instance, after a long time studying online in all subjects, he does not know how to begin with a introduction in his first interview. Secondly, although computers have a lot of useful information for teaching, only by an experienced teacher can known what material to choose. This means no matter how far the technology develops, the lecturer always plays a crucial role in teaching.

In conclusion, it is true that technology bring us numerous benefits in studying, but in my opinion we should not be totally dependent on it.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
...