ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

The maps below show the village of Stokeford in 1930 and in 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Answer:

The two maps illustrate the development of the village of Stokeford between 1930 and 2010. Overall, the area witnessed dramatic transformations, with the disappearance of several farmlands and the mushrooming of some residential places.

In the West of the main road, where the shops had been located in 1930, there were a new road and an added accommodation place. Also, farmlands in close proximity to the post office were replaced by a new housing area, with multiple roads and houses. However, River Stroke and the bridge remained intact.

The East of the main road experienced the emergence of several houses and roads, especially with a large number of houses along this road. Farmlands in the Northeast of the village were turned into a residential place with a new road being constructed. The primary school directly opposite to the post office became double larger in size. Moreover, the gardens were narrowed to make way for a new path and some houses. The large house was converted into retirement home with two additional blocks.

In conclusion, within an 80-year period, the village made up a considerable growth.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (222 điểm)
Đã chọn lại chủ đề bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The two maps illustrate the development of the village of Stokeford between 1930 and 2010. Overall, the area witnessed dramatic transformations, with such as the disappearance of several farmlands and the mushrooming of some residential places.

In the West of the main road, where the shops had been located in 1930, there were a new road and an added accommodation place. Also, farmlands in close proximity to the post office were replaced by a new housing area, with multiple roads and houses. However, River Stroke and the bridge remained intact.

The East of the main road experienced the emergence of several houses and roads, especially with a large number of houses along this road. Farmlands in the Northeast of the village were turned into a residential place with a new road being constructed. The primary school directly opposite to the post office became double larger in size. Moreover, the gardens were narrowed to make way for a new path and some houses. The large house was converted into retirement home with two additional blocks.

In conclusion, within an 80-year period, the village made up a considerable growth.

 

 

Grade

 

Task Response

 7

presents a clear overview of main trends, differences or stages

Cohesion and Coherence

7-7.5

Its fine, logically organizing and presenting the ideas.

Vocabulary

7

Good paraphrasing; however you should try to use uncommon lexical items.

Grammar

6.5-7

Good but not various. I recommend to use more grammatical structures.

Overall

7

Good

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...