ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

The table below shows how the percentage of British adults who use the Internet changed

over a five year period. Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

Percentage of adults in Great Britain who have used the Internet for 3 months before being interviewed.

 

The table illustrates a number of clear differences between various age groups in Great Britain in terms of the Internet usage throughout a five-year period from 2002. Overall, the figure of British users increased gradually, and a much larger proportion of younger people had access to the Internet than the older.

In the period from 2000 to 2002, the two youngest age groups experienced significant growth in the Internet usage, from 70% to 85% with the 16 to 24 year olds and from 53% to 73% with the 25 to 44 year olds. After improving gradually, the former reached a peak at 90% in 2004 and decline slightly to 87% in 2005, whist the latter experienced no diminish and ultimately accounted for 81% in 2005.

The 45 to 54 year olds and the oldest Internet users comprised a half and a third of total respectively. Both figures rose noticeably around 10%, followed by a gentle increase in two age groups. In the remainder, the 45 to 54 year olds witnessed a substantial jump in the Internet usage to 75% in 2005, while that of the last group also climbed, although more slightly, to over 50% in 2005.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...