ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Task 1: The bar chart below shows information about the problems people have when they go to live in other countries

The bar chart compares among three age groups of people who had trouble when they live abroad. All three groups had same problem within people from 35 to 54 years old had the highest percentage.

The greatest problem which almost age group faced was sorting out healthcare. The highest percentage come from people between 35 and 54 years old, accounted for over 35 percent, similarly the oldest had same problem. However, the youngest people sorted out healthcare less lowly, under 35 percent.

The followed trouble that age groups had was sorting out finances. Approximate thirty – five percent of 35 – to – 54 years old found it hard to sort out finances while even few people over 55 had this problem, at under 30 percent.

In contrast, finding schools for children was not so much difficult, only 6 percent of youngest people faced with finding school problem and the lowest percentage of people having finding schools for children was the oldest. Whereas , significantly, higher people aged 35 to 54 found hard schools for their children, closed to 20 percent.

In general, all age groups experience the same problems to extent. However, the percentage of older people who found sorting at schools and healthcare and finding school for children difficult was much greater than the others.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...