ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

It is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Punishment is necessary to help them learn this distinction.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

What sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach good behaviour to children?

 

The right moral or ethical education of an individual begins at a young age. I strongly agree that a system of rewards and punishments play a vital role in children learning since these help them distinguish between right and wrong. However, in order to achieve this purpose, parents should impose suitable punishments for their child.

First of all, hardly do a child understand and remember his mistake longer when his guardians just explain him the reasons under his moral misbehavior. As a result, he will unconsciously repeat his mistake again and again. Under such situations, mild punishments for wrong behavior and rewards for right behavior enable children to make a distinction as those help them ingrain a sense of guilty for being bad or a feeling of sympathy for behaving well.

Next, in spite of the need of punishment to teach a child, children experts suggest that students not be physically or mentally abused because it may have adverse impacts. According to surveys of reputed psychologists, children who are usually physically punished by their parents have a higher chance to get mental illness such as autism or psychological disorder. Thus, mild punishment like taking part in voluntary works or social activities are highly recommended by children experts these days. For example, a child who misbehaves with parents should be forced to spend time in an old temple where he can learn to respect others.

In sum up, not only punishment but also rewards are very important in the development of a child. If they are not give mild or constructive punishment, they cannot understand the difference between bad and good. This will make society less stable and sustainable.

Cho mình hỏi với bài này mình được bao nhiêu điểm ạ. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

If they are not given mild or constructive punishment, they cannot understand the difference between bad and good.

by the way, you should look it up to see if "punishment" is really suited to "constructive". In this case, I prefer to use "appropriate punishment".

cruel, harsh, heavy, severe | unusual the constitutional prohibition on cruel and unusual punishment | appropriate, fitting | capital | corporal, physical 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...