ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Living in a country where you have to speak a foreign language can cause serious social problems, as well as practical problems. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Nowadays, the development of transportation and technology makes immigration become popular. Consequently, many people live in a country where the language is not their native language. Some people claim that these immigrants can suffer serious troubles which cause from the nonprofessional language. However, I totally disagree with this ideas and believe that some inconvenient issues may occur instead of those serious problems.

Firstly, there are many other language except verbal language, such as body language. In daily communication, people usually try to understand the others. Therefore, not only speech but also gesture is used. For example, in a noisy place as a coffee shop, the customer may need to use gesture in order to call a waitress . In addition, although some inconveniences, the mutes can live and work as normal people in many countries.

Secondly, language ability can be developed. Many troubles and problems may occur in very first year. However, the rate of these troubles will experience a significantly decrease in several years later. In fact, there are a large number of oversea students increase their IELTS score remarkably after 4 years of oversea study.  The rate of social and practical problems is inversely proportional to level of language ability.

In conclusion, living in a foreign country and speaking a foreign language may cause many social and practical issue, from culture shock to homesick. However, I believe in human adaptability and claim that, people only suffer some inconveniences in a short time and get over easily, instead of facing any serious problems. 

Cám ơn mọi người

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, the development of transportation and technology makes immigration become popular. Consequently, many people live in a country where the language is not their native languages. Some people claim that these immigrants can suffer serious troubles which caused (passive voice) from the nonprofessional language. However, I totally disagree( partly disagree) with this ideas and believe that some inconvenient issues may occur instead of those serious problems.

Firstly, there are many other language except verbal language, such as body language which would enable people to communicate with others. In daily communication, people usually try to understand the others. Therefore, not only speech but also gestures are used in daily conversations. For example, in a noisy place as a coffee shop, the a customer may need to use gestures in order to call a waitress . In addition, although despite of some inconveniences, the mutes can live and work as normal people in many countries.

Secondly, language ability can be developed by the frequency people expose to these languages. Many troubles and problems may occur in very first year;however, the rate of these troubles will experience  would be eased in several years later. In fact, there are a large number of oversea students increase their IELTS score remarkably after 4 years when study abroad oversea study.  The rate of social and practical problems is inversely proportional to level of language ability.

In conclusion, living in a foreign country and speaking a foreign language may cause many social and practical issues, from culture shock to homesick. However, I believe in human adaptability and claim that, people only suffer some inconveniences minor issuses in a short time and get over easily, instead of facing any serious problems. 

I give band 6 for this essay, try to use exactly plural forms and increase academic words,complex sentences. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (57 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Opinion bởi nhungluong (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 4, 2020 trong Opinion bởi doihenxui (0 điểm)
...