ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

4.1k Bài viết

5.1k Góp ý

2.6k bình luận

111k thành viên

From my point of view, students should take a part-time job. First of all, working part-time helps students earn more money to cover everyday needs. They won't have to depend on their family. This is very good, especially for students have difficult circumstances. Secondly, working part-time is useful for students' study. It assists them to widen their knowledge and have good communications skills. For example, students who are studying English should take a part-time job in some famous places where have many foreigners. Therefore, they can practice English by being  a tour guide. Finally, working part-time helps students have a good preparation for their future. However, I can't deny that taking a part-time job also has many bad effects such as studying becomes worse or being tired of working too much... In conclusion, I think students should take a part-time job but not too much.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (13 điểm)
đã hiện lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Everyday needs - daily needs

bad effects = negative consequences

but not too much = but ensure to maintain the work- life balance

especially for students have difficult circumstances = especially for students having difficult circumstances

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Tham khảo các bài viết tương tự

...