ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Technology played vital role in today's world at present. People believed that computers is one of the important invention in their life from many years ago. In my opinion, I agree with this idea and I will discuss it below.

Firstly, computers were a one of condition to advent of the Internet. Internet was tested the first time on a computer in America, and it is developing through many years. People can find information, listen to music and watch news or films on computer linked to the Internet.  For example, if you have a computer to connect with the Internet, you can go shopping online without going to brick and mortar. Secondly, computers are based on to develop system in economic such as managing data, processes, and supply chain with the huge numouruos.  For example, excel is a tool to arrange and caculate data quickily while word is a tool to edit the text. Finally, computer to make people closer and easy connect together. They can share information, edit picture by software such skype, zoom, etc.

On the other hand, computer make technology develop and become common around the world. Technogy born by computer and computer is a technology needing to develop with many edition such laptop, ipad, and so on. Everything in work made from computer and computer connected with technology together. Computer made your life become better and easiler. It was an achievement in science.

In conclusion, computers are the most important invetion in the world to create technology system and connect everything.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...