ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The chart below shows information about the problems people have when they go to live in other countries.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Integration problems for people living abroad (%)

image

The chat illustrates the challenges people have when they live abroad and the variety of problems presented basing on their age.

The biggest problem for the middle age group (35-54) is resolving concerns about their health care, a problem experienced by 37 percent of the people in this age group. However, only 36 percent of people over 55 find it hard to sort out healthcare, while even fewer young people aged 18 to 34 (32 percent) have this problem.

Thirty-five percent of 35- to 54-year-olds finds managing money the second most problematic. In comparison, the oldest and youngest age groups find this easier, and the percentage of people who have obstacles dealing with finances is lower, at 29 and 34 percent respectively.

In contrast to their medical services-arranging difficulties, only 2 percent of people in the oldest group have trouble finding a school for their children. As well, this is the least significant problem for the other two age groups with 6 to 19 percent of the people in each group finding it hard.

In general, all age groups experience the same problems to some extent, but the percentage of middle-age people who have to face with the most difficulties is higher than the other groups.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...