ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3k Bài viết

4.1k Góp ý

2.3k bình luận

105k thành viên

With the rapid growth of multinational companies, customers can buy same everything from any part of the world. In my opinion, this tendency could have both positive and negative consequences.

The multinational companies created opportunities for expanse economic of development countries with diversity items, this tend to positive for customers when they want to buy some items from overseas, people can find anything what they want although people do not traveler to abroad. For example, in the past, KFC did not open in Vietnam, these individual could not buy KFC fried chicken, nowadays, customer can buy it in domestic areas. They do not pay a lot of money for travel to other nation to buy KFC or order from overseas to Vietnam.

However, this tend to negative for their country, the figure for unemployment did rise due to imported to items from other nations by multinational companies, so domestic companies have to reduce their products. For example, at 1,12 million people was unemployed in 2017 in Vietnam, and government have to pay a large number of pay for people are unemployed.

In conclusion, the trend in which different nations become more similar, and it could bring people about negative and positive impacts.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (16 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

With the rapid growth of multinational companies, customers can buy same everything from any part of the world. In my opinion, this tendency could have both positive and negative consequences.

The multinational companies created opportunities for expanse economic of development countries (for expanding the economy of developing countries)with diversity of items, this tend to be positive for customers when ( nên dùng whenever) they want to buy some items from overseas, people can find anything what they want although people do not traveler to abroad(without having to travel abroad).For example, in the past, KFC did not open in Vietnam, these individuals could not buy KFC fried chicken, nowadays, customers can buy it in domestic areas. They do not pay a lot of money for travel to other nation to buy KFC (They do not need to pay a lot of money for travelling to other nation in order to buy KFC)or order from overseas to Vietnam.(mình ko nghĩ là có ai đặt KFC từ nc ngoài về đâu :)))

However, this tend to negative for their country(this trend tends to be negative for some countries), the figure for unemployment did rise due to imported to items from other nations by multinational companies, so domestic companies have to reduce their products. For example, at 1,12 million people was unemployed in 2017 in Vietnam, and government have to pay a large number of pay for people are unemployed.(ý này mình không hiểu cho lắm)

In conclusion, the trend in which different nations become more similar, and it could bring people about negative and positive impacts. ( bạn nên paraphrase lại cái đề bài, không nên nhắc lại)

p/s: mình writing còn yếu nên chỉ sửa đc vậy thôi!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)
0 phiếu
Nowadays we are so familiar with “Global economic integration” term, this is the imperative trends that if any country stays out of it would be eliminated from the playing. International integration enhances multilateral commerce exchange between countries over the world, that a reason we are easy buy a product that its origin from other country, even a very distant one

This process brings us numberless benefits, especially to consumers, they can conveniently buy any product from overall the world by directly or via E-commerce, not only tangible goods but consumers also approach to intangible products such as: education, health care, services…. these improve and enhance human life quality. To the economy, the tendency helps Vietnam reach chance to introduce our products, technology, labor force… to the world, receive foreign investment from other countries to develop the domestic economy, create employments…

Threatens but intertwined opportunities to native businesses and manufacturers: if they can optimize the chance to enhance competiveness, improve manufacturing ability, they would have opportunities to broader their market, restructuring organization structure, nevertheless, integration will eliminate weak, small and conservative ones, the native businesses need proactively adapting to the global competitiveness. Integration also make the global economies multilateral dependent on each other, so a crisis happened in a certain country we’ve had our foots on can deeply affect the domestic economy.

In conclusion, overcome all obstacles of the global integration, both the domestic economy, businesses and consumers will get  gain from this. And last, as a global citizen we need equip our self with acknowledge, literacy and ability to not be left behind
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
đã hiện lại bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...