ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.7k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

In contemporary life, there has been a growing trend towards jobs and accommodation transformation in human’s lifetime. Despite some adverse effects that do exist, there are still numerous advantageous impacts on citizens and their future.

On the one hand, relocation of offices and houses brings to dweller a variety of adverse effects. The biggest issue they have to suffer is cost and time of leaving to other places and settling in. There will be a loss of seniority allowance when employees quit works and new workplace could not be truly as satisfied as you might think. Meanwhile, citizens can meet the same problem when they have a change in their home if furniture is extravagant and neighbors are unfriendly as advertisement.

On the other hand, changes in career and living areas are also considerably beneficial for individuals. This transformation could be an improvement of working condition while getting higher earnings and have a good working relationship. At the same time, housing having a metamorphosis could accustom themselves to new residences which might contain new culture, new friends, new weathers or lifestyles. A good example of this trend is the movement from a teacher to start up a business of Jack Ma, the richest Chinese billionaire and he did live in the US for gaining knowledge of the internet.

In conclusion, although getting new jobs and living in new houses could make citizens meet some troubles, there is still numerous advantages to support this idea.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

On the one hand, the relocation of offices and houses brings to dweller a variety of adverse effects. The biggest issue they have to suffer is the cost and time of leaving to other places and settling in. There will be a loss of seniority allowance when employees quit works and new workplace could not be truly as satisfied as you might think. Meanwhile, citizens can meet the same problem when they have a change in their home if the furniture is extravagant and neighbors are unfriendly as an advertisement.

On the other hand, changes in career and living areas are also considered beneficial for individuals. This transformation could be an improvement in working condition while getting higher earnings and have a good working relationship. At the same time,the housing having a metamorphosis could accustom themselves to new residences which might contain new culture, new friends, new weathers or lifestyles. A good example of this trend is the movement from a teacher to start up a business of Jack Ma, the richest Chinese billionaire and he did live in the US for gaining knowledge of the internet.

In conclusion,despite getting new jobs and living in new houses could make citizens meet some troubles, there are still numerous advantages to support this idea.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)
0 phiếu

bài khá ổn nhưng góp ý tí là không có cụm từ này a loss of seniority

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...