ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3k Bài viết

4.1k Góp ý

2.3k bình luận

105k thành viên

There are some arguments with regard to the issue that the globalization helps zoom out worldwide and helps citizens be capble of buying the same products anywhere all over the world. In my opinion, this has both advantages and disavantages, however, cons surpasses pros.

 

The market are more and more expanded. The goods that are imported contributed to the variety of products, which supports domestic consumers with multiple choice. Besides, globalization promotes the development of international trade. Foreign groups penetrate the national markets, the domestic companies or enterprises have to plan new and challenging strategies to compete with international ones. Last but not least, foreign goods meets the consumer’s demand. Vietnamese people, for instance, living abroad such as Unites States, France, Australia, Canada, ..... can buy their traditional dishes without difficulity.

 

Although globalization brings a lot of benefits, it also has potential drawbacks. It is widely believed that a number of inhabitants is fans of foreign goods, especially the developing citizens. They think that domestic products are not able to be compared to that of developed countries with quality, reputation and so on. National market may be seemed as down-market and got rid of by its own residents, which results in the disappearance of several products and the worst consequence is the loss of cultures and diversity, the foreign goods replace gradually the domestic ones on the market.

 

In conclusion, every issue has its dual nature. The development cannot refuse globalization, however, the goverment oughts to adopt the policies that support the domestic companies and city dwellers should look at the market the national products through rose-coloured spectacles.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mở đầu bạn nên paraphrase lại đề bài There are some arguments with regard to the issue that the globalization helps zoom out worldwide and helps citizens be capble of buying the same products anywhere all over the world. In my opinion, this has both advantages and disavantages, however, cons surpasses pros. ( là sao ạ)

 

The market are more and more expanded. The goods that are imported contributed to the variety of products, which supports domestic consumers with multiple choice. Besides, globalization promotes the development of international trade. Foreign groups penetrate the national markets, the domestic companies or enterprises have to plan new and challenging strategies to compete with international ones. Last but not least, foreign goods meets the consumer’s demand. Vietnamese people, for instance, living abroad such as Unites States, France, Australia, Canada, ..... can buy their traditional dishes without difficulity.

 Trước đoạn này bạn nên đưa topic sentence ra để người đọc hiểu bạn muốn nói gì nhé. Khi đưa ra 1 ý kiến thì nên có supporting ideas để thuyết phục người đọc.
 


Although globalization brings a lot of benefits, it also has potential drawbacks. It is widely believed that a number of inhabitants is fans of foreign goods, especially the developing citizens. They think that domestic products are not able to be compared to that of developed countries with quality, reputation and so on. National market may be seemed as down-market and got rid of by its own residents, which results in the disappearance of several products and the worst consequence is the loss of cultures and diversity, the foreign goods replace gradually the domestic ones on the market.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Đoạn này rõ và tốt hơn
 

In conclusion, every issue has its dual nature. The development cannot refuse globalization,  câu này không hiểu however, the goverment oughts to adopt the policies that support the domestic companies and city dwellers should look at the market the national products through rose-coloured spectacles.

Bài viết rất tốt và có câu cú. Có ví dụ rõ rang và cung cấp số liệu. Bạn chỉ cần dung thêm espression để bài hay hơn nữa nhé

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

 "cons surpasses pros" -> mình nghĩ ý bạn ấy là có nhiều bất lợi hơn lợi ích đó mà.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...