ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

The maps show the developments taking place in Youngsville in  Newzealand from 1950 to 2000. It is clear from the map that the biggest change that happened to the town was the infrastructure. Additionally, there were plenty of trees being chopped down by 2005.

In 1990, the town was much greener surrounded by a lof of trees and individual houses , but over the next 25 years, drammatical changes occurs. The woodland to the South of the river Alanah was cut down to create an industrial estate with ware houses and factories around the  school and airport. Moreover, all the houses along the Railway Station were also demolished to build new skyscrapers being built to the NorthWest of the town.

Only a few trees in the North of the River still remained in 2005. A large number of trees were cleared to make way for a park, golf course and car-parking facilities.There was residential area near the NorthEast corner but those houses were knocked down and replaced by a big stadium.In the same year, a marina also appeared near the Railway station.

 

The maps below show the changes that took place in Youngsville in NewZealand over a 25 year old period from 1980 to 2005

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Maps bởi (18 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

 Moreover, all the houses along the Railway Station were also demolished to build new skyscrapers being built to the NorthWest of the town. Mình nghĩ bạn nên bỏ phần in đậm đi vì bị lặp từ.

still remained in 2005→ remained in 2005

đây chỉ là ý kiến của mình. cũng mong bạn giúp đỡ

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)
0 phiếu

In 1990, the town was much greener surrounded by a lof of trees and individual houses , but over the next 25 years, drammatical changes occurs (occured)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

The woodland to the South of the river Alanah was cut down to create an industrial estate with ware houses (warehouses) and factories around the  school and airport

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...