ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Some people believe that there are more advantages to learning foreign languages at primary school age than secondary school level.

To what extent do you agree with this opinion?

In some countries, foreign languages have been taught to the children in early age while the others do not approach new languages until secondary school. Nevertheless, learning formal languages in primary school can brings some enormous advantages.

Students who are at secondary school age have faster brain and firmer first language basic to study new languages more effectively than the smaller ages. Moreover, secondary students can learn some advance skills such as grammar rules and writing essays. However, they may get self-unconfident to speak or be afraid to make mistakes. In addition, as a consequence of exam pressure, the language becomes a “school subject” which forces students to study hard rather than a real language. Thus they may lose their passion on that language.

Contrary to them, primary students approach and learn foreign language very quickly. They confidently speak all the things they know and do not hesitate of making mistakes. Moreover, there is no time pressure or examinations to make their study to be compulsive. Notwithstanding, the younger children could forget a new language as easily as they learn it if they do not have opportunities to practice regularly. Children can also confuse the words that have similar pronunciations or the meaning for example. Therefore, they may reject to study the language they do not understand.

In conclusion, it is much better to start studying a foreign language at primary school age and continued improve the knowledge by practicing and higher study in high school age. It is likely to lead to successful communication in new language.

                                                                                                                                  (258 words)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (31 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

In conclusion, it is much better to start studying a foreign language at primary school age and continued improve the knowledge by practicing and higher study in high school age. It is likely to lead to successful communication in new language.

I disagree your idea but your passage pretty good.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

In some countries, foreign languages have been taught to the children in early age while the others do not approach new languages until secondary school. Nevertheless, learning formal languages in primary school can brings some enormous advantages.

Students who are at secondary school age have faster brain and firmer first language basic to study new languages more effectively than the smaller ages. Moreover, secondary students can learn some advance skills such as grammar rules and writing essays. However, they may get self-unconfident to speak or be afraid to make mistakes. In addition, as a consequence of exam pressure, the language becomes a “school subject” which forces students to study hard rather than a real language. Thus they may lose their passion on that language.

Contrary to them, primary students approach and learn foreign language very quickly. They confidently speak all the things they know and do not hesitate of making mistakes. Moreover, there is no time pressure or examinations to make their study to be compulsive. Notwithstanding, the younger children could forget a new language as easily as they learn it if they do not have opportunities to practice regularly. Children can also confuse the words that have similar pronunciations or the meaning for example. Therefore, they may reject to study the language they do not understand.

In conclusion, it is much better to start studying a foreign language at primary school age and continued improve the knowledge by practicing and higher study in high school age. It is likely to lead to successful communication in new language.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (160 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...