ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

It is true that traffic jam is increasing significantly and this problem is becoming hugier and hugier for most of the big countries. In my opinions, this problem have to be declined because it is a global issue and most people, especially who live there, are suffering severely.

On off the main reasons for traffic congestion is that the minority of commuters do not prefer using public transportation instead of their own cars. However, it is not impossible to find effective and efficient ways to control these chaos. The governments should charge transportation fees dramaticailly for who want to own vehicles individually. For instance, there is a variety of fees related to every cars in Vietnam from buying to using such as ...

Another solution to solve the problems of traffic congestion is encouragement of using public transportation to travel more frequently. This method could be applied effectively if the authorities made an efford to develop public transportation systems sufficiently. Moreover, not only the ticket price must be decrease reasonablely, but also the service must be better.

In conclusion, although the congestion is a big issue, it can be tackled by improving public transportation and by charging drivers who own those vehicles.
Rating: 8.60
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
góp ý nhỏ là bài hơi ngắn, nên viết cho đủ từ 250 từ trở lên
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (156 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...