ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

It today’s world, children are at an increased risk of health problems. In many countries, childhood overweighting is an alarming problem than ever. Although there will undoubtedly be some negative consequences, I believe that some solutions be able to solve this condition.

There are two main factors, that are contributed to childhood obesity. The first is a health issue because of eating a lot of unprepared food. Convenient food has been proved unhealthy because of it is high-fat content that affects the cardiovascular activity system and digestive system. Additionally, it contains a lot of sugar and salt, as well as many ingredients, may be harmful and toxic. Therefore, children easy to get obesity in addition to heart diseases and diabetes. Secondly, love eating a lot of fast food can bring about bad habits. They are fatness, unhealthy and unfit to outdoor activities or to do any physical exercise. Children are interested in playing video or watching TV instead of sport, hence becoming lazy.

On the other hand, I think there are several ways can be done by parents and governments. On the side of parents, they should spend time to share the benefits of healthy food with their children and step by step make a healthy eating habit, which provide many nutrients, vitamins, and minerals. Besides, parents should take part in outdoor activities or sport with children to motivate them. The government can contribute by tightening the law on nutritional quality with items prepared to keep in mind to children.

In conclusion, though many countries are falling into this serious situation, we can fight to prevent it by various measures as described above.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...