ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

In recent decades, the increasingly severe accommodation and transport problems in many cities have caused some governors to consider a new policy. Personally, I believe that the benefits are significant, far outweighing the drawbacks.

Firstly, there are a few disadvantages arising from the policy of encouraging enterprises to move out of urban areas. The wave of urban-rural business relocation may leave a number of city-based employees on the verge of unemployment unless these people accept to travel long distances to work. This means that their incentives to work hard are greatly reduced due to the pressure placed on travel costs and long-distance driving health.

However, I believe that the advantages of such a policy far outweigh the disadvantages. Once businesses are relocated to the countryside, their employees will not have to seek accommodation in the city center, and the shortage of housing in downtown areas can be mitigated. As a result, the most likely scenario is that rural-based labor force employees may have a number of job opportunities and such a relocation make the traffic flow in downtown more comfortable.

In conclusion, these urban-based employees’ accommodation diverted to rural areas is associated with many benefits which far outweigh the drawbacks of such a policy. For this reason, it is recommended that all government allocate more prospects to this beneficial change.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In recent decades, the increasingly severe accommodation and transport problems in many cities have caused some governors >> authorities/governments to consider a new policy. Personally, I believe that the benefits are significant, >> and far outweighing the drawbacks.

Firstly, there are a few disadvantages arising from the policy of encouraging enterprises to move out of urban areas. The wave of urban-rural business relocation may leave a number of city-based employees on the verge of unemployment unless these people accept to travel long distances to work. This means that their incentives to work hard are greatly reduced due to the pressure placed on travel costs and long-distance driving health.

However, I believe that the advantages of such a policy far outweigh the disadvantages. Once businesses are relocated to the countryside, their employees will not have to seek accommodation in the city center, and the shortage of housing in downtown areas can be mitigated. As a result, the most likely scenario is that rural-based labor force employees may have a number of job opportunities and such a relocation make the traffic flow in downtown more comfortable.

In conclusion, these urban-based employees’ accommodation diverted to rural areas is associated with many benefits which far outweigh the drawbacks of such a policy. For this reason, it is recommended that all government allocate more prospects to this beneficial change.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (353 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...