ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

Bài Discursive Essay Band 6.5 của bạn Tuanmox

Các bạn cũng có thể xem bài viết tại ĐÂY với các phần lỗi được highlight đầy đủ.

It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environment, such as South pole.

Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Bài chữa được thực hiện bởi Trang Truong IPP IELTS www.facebook.com/ipphanoi

334 words – BAND 5.0

The development of transportation and technology has enabled us (1) to conquer many natural areas where we (2) could not reach before. This phenomenon has created several merits and demerits. However, I postulate (3) that we can gain more benefits from this development.

 

In one hand (4), this development might have some glaring drawbacks. It is a cogent idea that travelling to remote natural places can deteriorate the environmental structure of these areas. We cannot deny (5) that the appearance of a lot of (6) climbers conquering Everest Mount (7) (8) has a negative impact on the beauty and the natural environment here (9). Thousands tonnes of garbage have been dispensed (10) on the way reaching the mount every day, which pollutes the area seriously. The lives of citizens in these places is (11) also influenced by the new lifestyle of travelers (12) from other countries. This change can be the reason for the disappearance of some culture (13) in the world.

 

However (14), approaching remote natural environment can bring about more benefits. This can help human being have a deeper understanding on the development of the galaxy (16) or the way that the earth was formed. With this new discovery (17), the scientists can explain and come up with several measures to control some acute environmental disasters (17). Taking an example, the scientists now can easily reach two poles to research on the glaciers to record and warn the world about the (18) global warming. Moreover, traveling to difficult-to-reach areas is an attractive business. More and more tourists are now willing to spend a large amount of money to have a day enjoying the life in the south Pole (19). There are more jobs created for the indigenous citizens and the country owning that environment (20) also receives more revenue from the tourists.

 

In conclusion, I believe that traveling to remote or mountainous (21) areas is an (22) manifest trend for not only the (23) tourism but (24) the (25) researching as well (26). Nevertheless, we (27) have to aware (28) that discovering these places is a way to help us understand our precious world (29) not to destroy our mutual home (30). 

Overall: 5.0

To some fastidious examiners, this band score can be reduced by 0.5

Task Achievement: 5.5

Coherence and Cohesion: 5.0

Lexical: 5.0

Grammar: 5.0

Detailed comments:

Task Response: you have generally addresses the task. However, your expressions are not clear enough to support your main ideas.

Coherence and Coherence: there are also problems with referencing and transitional words.

Lexical Resources: modest. Better word choices for certain contexts should be selected.

Grammar: basic problems with articles, paralellism and other mistakes

 

Dưới đây là chú giải chi tiết, nếu các bạn cần xem chi tiết có thể tham khảo phần dưới đây:

(1) Spoken language

(2) Spoken language

(3) Inappropriate word choice

(4) ‘In one hand’ -> ‘On the one hand’

(5) Spoken language

(6) Spoken language

(7) Should be ‘Mount Everest’

(8) Cautious language is required

(9) ‘There’ is the correct word in this context; but both ‘here’ and ‘there’ are rather informal. Consider: ‘of these places’

(10) Inappropriate collocation: ‘dispense’ – ‘garbage’; the verb should be: ‘dispose’, ‘dump’

(11) Grammar: is -> are

(12) This should be ‘the lifestyle of travelers’, because ‘the new lifestyle of travelers’ means there is a lifestyle of travelers, which is new to them (we don’t know if it is new to the locals)

(13) ‘Culture’ can be both countable and uncountable. If it is uncountable, ‘some culture’ is too vague (‘some’ can be ‘any’). If it is countable, which makes more sense, you should write ‘some cultures’, plural.

(14) When you have already used ‘on the one hand’ in the first body paragraph, you should write ‘on the other hand’ in the second one.

(15) The example of the galaxy is not really relevant

(16) Too vague, what discovery?

(17) You don’t really want to control environmental disasters, do you?

(18) Wrong place to place ‘the’

(19) Capitalisation mistake

(20) It is awkward to say that a country ‘owns’ the environment

(21) The inclusion of ‘mountainous’ is irrelevant

(22) Artile “an” -> “a”

(23) Wrong place to place ‘the’

(24) ‘but also’

(25) Wrong place to place ‘the’

(26) ‘as well’ should be removed

(27) Spoken language

(28) ‘be aware’

(29) You must add a comma or the conjunction ‘and’

(30) This whole ending sentence is not really relevant to the question “Do the advantages of this development outweigh the disadvantages” – You have gone a bit too far.

 

Thư viện bài chữa được hỗ trợ về mặt nội dung bởi thầy Tú Phạm - IPP IELTS với đội ngũ giáo viên IELTS 8.0+

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (17 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình có một chút nhận xét cho bạn nhé:

- Nhìn tổng thể bài của bài bạn khá là cohesion rồi đấy, ý tưởng rất tốt và cũng mạch lac nữa.

- Tuy nhiên,xem xét chi tiết thì mistakes lớn nhất của bạn chính là lỗi ngữ pháp khá nhiều. Ví dụ như câu này "others emphasize...skills". 2 động từ liên tiếp, bạn nên thêm mệnh đề quan hệ phía sau major function of university THAT/WHICH  is...Lỗi mệnh đề bạn lặp lại khá nhiều nên nếu mình là người chấm thi cũng rất dẽ nhận ra, do vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn nhé. Thêm ví dụ nữa trong bài của bạn nhé "in addition, workers do not get job-related skills difficult....result. Caaunayf bạn đáng ra nên viết là "workers WHO do not...ARE difficult to ..."

- Lỗi thứ 2 xuất hiện cũng khá nhiều là lỗi chia động từ , ví dụ sau pay attention to Ving nhé chứ không phải V không. What will happen? chứ không phải là what will be happen?

- Một số động từ không được sử dụng chính xác: choose chứ không phải choice, recruit chứ k phải là recuit, more difficult chứ không phải là dificult nhé.

- Một điểm nữa mà theo mình nhiều người không mấy quan tâm đến là dấu câu ( nhưng cái này lại rất được coi trọng bởi người chấm IELTS). Trong bài của bạn chủ yếu là mệnh đề quan hệ không hạn định( không dùng dấu phẩy) nhưng bạn hầu như đều dung. Do đó, hãy chú ý hơn với những bài viết lần sau nhé,

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...