ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Bài Opinion Essay Band 6.0 của bạn Eminemviet;

Link bài viết gốc ở đây: http://scholarshipplanet.info/check/2015/d%E1%BB%81-thi-ielts-10-01-2015-leaders-and-directors-organisation-are-normally-elder-people?show=2036#a2036

Bài chữa được thực hiện bởi Tu Pham IPP www.facebook.com/ipphanoi

 

Leaders and directors in an organisation are normally elder people. Some people think younger leader would be better.

Do you agree or disagree?

Many people believe that management positions in a company should be taken by young leaders rather than their colleagues at older age <1>. While I advocate this argument, I believe that efficiency <2> in work <3> of older leaders should also be widely acknowledged. <*>

On the one hand,  there are several reasons justify why <4> high management positions should be occupied by young talented workers. Firstly, the young may sometimes make minor mistakes, but they can handle unexpected incidents occurring on a regular basis in the workplace instantly. For example, young managers are often more dynamic, flexible and quicker in processing problems of shortage of capital <5> for a new business venture of a company compared to their elder counterparts. Secondly, the young has <6> more desires to devote themselves in order to gain the sense of recognition. This would substantially benefit those organizations in various aspects such as creating a <7> enthusiastic environment in the workplace. <**>

On the other hand, there is no doubt that experience and profound knowledge <8> of older leaders explain their dominance. In virtue of these advantages, the older could fulfill the tasks required of them with higher efficiency. For example, because elders are more experienced to avoid potential obstacles in the way of achieving aimed goals; <9> the cost, effort and energy invested in these goals are more likely to become less for elders in comparison with younger one <10>. This would minimize a company’s precious resources which could be allocated to other important targets for its <11> sustainable development. <**>

In conclusion, although I openly advocate the trend that it would be better for the young to take high positions in organizations, I believe the elder also merits those positions. <***>

Overall: 6.0

To some fastidious examiners, this band score can be reduced by 0.5

 

Task Response: 5.0

Coherence and Cohesion: 6.0

Lexical: 7.0

Grammar: 5.5

 

Your Task Response score is heavily reduced due to mistakes *, ** and ***. This can be described as ‘addressing the task only partially’.

 

Even if you attempt to write a discussion-led opinion essay, your paragraphing and opinion language must be used in a more coherent way. Your cohesion, however, is fairly good.


Your Lexical Resources are very good: formal vocabulary has been used throughout the writing with range and flexibility. This is the best part of this writing.

 

But Grammar is really one of your weaknesses. 10/11 of the numbered mistakes are grammatical ones. Important topics to improve: articles and parallelism.

 

 

 

Proofreading notes:

 *.     The question is about your opinion, so you must state your opinion in this essay.
But it is very awkward and unclear when you use ‘I advocate’ in the dependent clause, and ‘I believe’ in the independent one. Normally, using this ‘while’ structure to indicate contrast, we emphasise the information in the independent clause.

         However, for that the word ‘advocate’ is somewhat stronger than ‘believe’, I would assume that you stance is more on the young people’s side.

**.   The two body paragraphs do not explain your point of view. They are just general discussion on the two sides.

***.  Similar to *, in a sentence ‘although’ although to indicate concession, the independent clause normally contains the emphasised information. So your writing here is very misleading.

 1. An article is missing. You can write ‘an older age’ or ‘older ages’
 2. Article ‘the’ is missing
 3. Article ‘the’ is missing
 4. In a single clause, you used two verbs: ‘are’ and ‘justify’. You can either remove ‘justify’ or write ‘justifying’
 5. An article is missing. You can either write ‘the shortage of capital’ or ‘capital shortage’
 6. Cautious language is required
 7. ‘an’, not ‘a’
 8. Unparalleled structure: you should add an adjective before the noun ‘experience’
 9. Just a comma, not a semicolon, because the former clause is a dependent one
 10. Unparalleled structure: this should be ‘with those for younger ones’
 11. Unclear reference: the main subject of the first clause is ‘resources’, not ‘the company’; so the use of ‘its’ is inappropriate.

 

 

 

*

Cách thức gửi bài chữa cho Thư viện: Theo Post này: https://www.facebook.com/thuvienbaichuaIELTS/posts/833077206751807

Thư viện Bài chữa IELTS được hỗ trợ về mặt nội dung bởi thầy Tú Phạm và IPP IELTS Hà Nội với các thầy cô 8.0 IELTS
www.facebook.com/ipphanoi

Rating: 7.10
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (17 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình có một chút nhận xét cho bạn nhé:

- Nhìn tổng thể bài của bài bạn khá là cohesion rồi đấy, ý tưởng rất tốt và cũng mạch lac nữa.

- Tuy nhiên,xem xét chi tiết thì mistakes lớn nhất của bạn chính là lỗi ngữ pháp khá nhiều. Ví dụ như câu này "others emphasize...skills". 2 động từ liên tiếp, bạn nên thêm mệnh đề quan hệ phía sau major function of university THAT/WHICH  is...Lỗi mệnh đề bạn lặp lại khá nhiều nên nếu mình là người chấm thi cũng rất dẽ nhận ra, do vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn nhé. Thêm ví dụ nữa trong bài của bạn nhé "in addition, workers do not get job-related skills difficult....result. Caaunayf bạn đáng ra nên viết là "workers WHO do not...ARE difficult to ..."

- Lỗi thứ 2 xuất hiện cũng khá nhiều là lỗi chia động từ , ví dụ sau pay attention to Ving nhé chứ không phải V không. What will happen? chứ không phải là what will be happen?

- Một số động từ không được sử dụng chính xác: choose chứ không phải choice, recruit chứ k phải là recuit, more difficult chứ không phải là dificult nhé.

- Một điểm nữa mà theo mình nhiều người không mấy quan tâm đến là dấu câu ( nhưng cái này lại rất được coi trọng bởi người chấm IELTS). Trong bài của bạn chủ yếu là mệnh đề quan hệ không hạn định( không dùng dấu phẩy) nhưng bạn hầu như đều dung. Do đó, hãy chú ý hơn với những bài viết lần sau nhé,

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...