ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

 

The line chart compares and contrast data on the change in the amount of polluted air released by the British’s transport, industry, total air pollutants and household over the 15-year period starting from 1990.

 

Overall, it is clearly that while the amount of air pollutaint from transport witnessed an upward trend , there were a downward trend in the fingures for the other three sources. In addition, the fingure for total air pollutants experienced the most noticeable change during the research period.

 

Looking at the graph in more detail, in 1990, the amount of air polluted by household registered about 1 million tons, in comparison with roughly 7;5 and 1 millions of tons of the total air pollutants,industry and transport respectively. In the next 15 years, the fingure for total air pollutants decresed considerablely to just under 4 million tons in 2005.

 

Similarly, the fingure for industry also undergo a remarkable decline to 2 million tons after reaching a peak at approximately 6 million tons in the year 1990. Likewise, between 1990 and 2005, the fingure for household dropped progessively from about 1 to 0.1 millions of tons. In contrast, the amount of polluted air produced by transport saw a gradual increase to the highest point at just over 1 million tons.

 


PLEASE COMMENT AND CAN TELL ME ABOUT MY SCORE.

HÃY CHO MÌNH Ý KIẾN VÀ BAO MÌNH BIẾT BAO NHIÊU CHẤM

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line chart compares and contrast (contrasts) data on the change in the amount of polluted air released by the British’s transport, industry, total air pollutants and household over the 15-year period starting from 1990.

 

Overall, it is clearly (clear) that while the amount of air pollutaint from transport witnessed an upward trend (a slight upward trend) , there were (was) a downward trend (a significance decrease) in the fingures for (of) the other three sources. In addition, the fingure (figure) for total air pollutants experienced the most noticeable change during the research period.

 

Looking at the graph in more detail, in 1990, the amount of air polluted by household registered about 1 million tons (tonnes), in comparison with roughly 7;5 and 1 millions of tons (tonnes) of the total air pollutants,industry and transport respectively. In the next 15 years, the fingure (figure) for total air pollutants decresed (decreased) considerablely to just under 4 million tons (tonnes) in 2005.

 

Similarly, the fingure (figure) for industry also undergo (underwent) a remarkable decline to 2 million tons (tonnes) after reaching a peak at approximately 6 million tons in the year 1990. Likewise, between 1990 and 2005, the fingure (figure) for household dropped progessively from about 1 to 0.1 millions of tons (tonnes). In contrast, the amount of polluted air produced by transport saw a gradual increase to the highest point at just over 1 million tonnes.

Nhận xét:

- Bài viết nên được chỉnh bằng Grammarly (hoặc Word) các lỗi chính tả hoặc Grammar.

- Bài viết 225 từ quá dài, sẽ bị trừ điểm, nên viết các phần ngắn lại.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...