The table displays trends concerning the amounts of fast food consumed in Melbourne. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant
1,121 views
0 votes
0 votes
The given chart illustrates the amount of junk food that consumed by people in Melbourne in 3 time marker.
Overall, Hamburger has been the most popular food in Melbourne and it also has predicted to take the lead in 2025.
 In 2005, the figure for salad was at the lowest place, at 5 units, and this year, it witnessed a slight increased to 15 units. However, the data for salad is predicted that in 2025, 41 units of salad would be consumed by resident in Melbourne.  The first position was belonged to hamburger in 2005, was 8 times higher than that for salad and at the present, it slightly decreased to 38 units. In addition, it is predicted to go up in 13 units and reach at peak.
 Fried chicken was the second fast food that preferred by people, it accounted for 35 units in 2005 and 37 units at the present. This figure was followed by the data of fried rice and noodles respectively 9 and 8 units.  In the near future, noodle has a slowly growth of 1 units and rice maintains at 9.

Mong mng sửa giúp ạ
by
0 points

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
0 votes
Chào mứng bạn tới với CWMP,

Bạn vui lòng góp ý (answer) tối thiểu 3 bài viết của thành viên khác để được Miễn Phí CWMP VIP bài viết này nha. Bài viết VIP sẽ được chữa trong vòng 72h và rất chi tiết ạ.
 
by
117 points
0 votes
0 votes

The given chart illustrates the amount of junk food that consumed -> eaten by people in terms of five food cagories in Melbourne in 3 time marker.
Overall, It is clear that the consumption of fast food had an increase in the period of 20years. Hamburger has been the most popular food in Melbourne and it also has predicted to take the lead in 2025. (nên có 2 câu ở phần này)
 In 2005, the figure for salad was at the lowest place, at 5 units, and this year, it witnessed a slight increased to 15 units. However, the data for salad is predicted that in 2025, 41 units of salad would be consumed by residents in Melbourne in 2025.  The first position was belonged to hamburger in 2005, was 8 times higher than that for salad and at the present, it slightly decreased to 38 units  -> wrong expression. In addition, it is predicted to go up in 13 units and reach at peak.  The consumption of hamburger, althought, has declined slightly to 38 units, is predicted to go up by 13 units.
Fried chicken was the second fast food ranked second food that was preferred by people, it accounted for 35 units in 2005 and 37 units at the present. This figure was followed by the data of fried rice and noodles respectively 9 and 8 units.  In the near future, noodle has is a slowly growth of 1 units and rice maintains at 9. Mình nghĩ ko nên diễn đạt như thế này vì 2 loại này nằm ở cuối bảng và thấp hơn Fried chicken rất nhiều. The fried rice and noodles are forecasted to remain nearly unchanged around 9 units in the period shown.

Nếu là mình thì mình sẽ dùng đoạn 1 nói về Hamburger và Fried chicken, đoạn 2 sẽ nói về 3 món còn lại

Mình cũng chỉ là người đang học IELTS nên có thể chữa không chuẩn như giáo viên. Mình chỉ chia sẻ góp ý để cùng nhau học tập thôi nha!

Chúc bạn học tốt!

by
11 points

1 comment

Cảm ơn bạn nhiều, mình do chưa có kinh nghiệm viết nên hơi non tay xíu :((

Related questions