chào mn, em là thành viên mới ạ. Đây là lần em viết writing Task 1, mong được mn giúp đỡ.
edited by
286 views
0 votes
0 votes

The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons
where relevant.
Mở ảnh 

The line grap illustrate the amount of money spent on books Germany, France, Itay, Autria from 1995 to 2005.

Overall, the amount of money spent on books in Germany and Italy, both rates fluctuate dramatically this period, while the amout of money spent on books is France and Austria showed steady but significant rise over period.

 Germany’s numbers was the highest among these four countries. It rose from 80 million in 1995 to 90 million in 1999. Next, it fail above 80 million before increasing to just under 100 million in 2005. In the mean time, Italy’s number hovered around 50 million in 1999. In 2001, just under 60 million and  continued with gradual increased to just above 60 million.

In 1995 the spending money on books of France and Austria were nearly 60 millon and 30 millon respectively. France’s number increased sharply throughout the period, reaching just under 80 million in 2005.  Austria’s number grew to 40 million and then, remained steady until 2001. During 2001- 2003 it experienced a rapid surge to more than 60 million and cotinued with gradual increase to just above 70 million in 2005.

edited by
by
0 points

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
0 votes
Chào mứng bạn tới với CWMP,

Bạn vui lòng góp ý (answer) tối thiểu 3 bài viết của thành viên khác để được Miễn Phí CWMP VIP bài viết này nha. Bài viết VIP sẽ được chữa trong vòng 72h và rất chi tiết ạ.
by
117 points
0 votes
0 votes

Mình cũng phải chuyên gia nhưng Mình nghĩ bài viết của bạn đã nêu được khá đầy đủ thông tin mà bảng chart kia đưa ra nhưng mình có một số ý kiến cá nhân nhằm giúp bạn cải thiện điểm viết :

+Bạn nên mở rộng vốn từ của mình ví dụ :amount of money mình thấy bạn lặp lại ba lần tại đoạn overall bạn có thể thay thế một trong số những từ này bằng expenses hay cost hoặc có thể thay thế từ money bằng fund 

+:Mình thấy bài của bạn sử dụng rất nhiều câu đơn trong bài mình nghĩ bạn hãy cố gắng lắp vào những câu phức thì band điểm của bạn cũng sẽ cao hơn .

+bonus :mình thấy hình như bạn sai một lỗi ngữ pháp nhỏ ở câu Next, it fail(fails) above 80 million before increasing to just under 100 million in 2005. In the mean time, Italy’s number hovered around 50 million in 1999.

Mình tuy không có nhiều trình độ nhưng nếu bạn thấy bài feedback của mình có gì sai sót mong bạn thông cảm 

by
16 points

Related questions