ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

These days, entertainment media offers its audience various ways for self-entertainment, one of which is watching the show in solitude. In my opinion, while this current trend provides unneglectable benefits, there are some other opportunities that will be missed out.


One of the primary reasons that insular viewing habits appealing to certain people would be the essence of higher concentration and appreciation for the work of arts. There are certain shows that require utter attention from viewers to fully understand, absorb, and appreciate the artistry, metaphorical messages, and cinematography that the art producer intends to deliver. As a result, watching shows in solitude is considered as a way to indulge oneself in arts and savor the sense of arts while avoiding any unwanted attention, side distraction, and unwelcomed intrusion from external forces.


Having said that, there are some other opportunities left missing out when enjoying the show without company. The most noteworthy one would be the absence of interaction and discussion between viewers about the show content, which can possibly make the experience unfulfilling and unsatisfying. Besides, the elements of sharing laughter and mutual feelings can establish and trigger positive connections between the viewers and the show; nevertheless, if watching alone, such perks will be missed out regrettably.


In conclusion, although enjoying the work of arts alone allows individuals to fully absorb and appreciate the artistry, it ignores other opportunities and benefits of collectively sharing similar emotions and connections with other viewers. However, ultimately speaking, it depends on the personal preference of the viewer, and all forms of art appreciation should be respected and welcomed.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Advantages-Disadvantages bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...