ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

A school of thought holds that teenagers doing community service in their free time should be mandatory as this could have a number of benefits to both the teenagers and the community itself. In my opinion, such policy has both pros and cons and in this essay I am going to give my stance on the matter.

First and foremost, it is the duty of every community members to contribute to its betterment, therefore, teenagers should fulfill their responsibilities to society by partaking in communal work during their free times. Additionally, such community service could be a chance for people in teenage age to expand their social circles and hone their social skills, all of which is very important in this age. Furthermore, given that the majority of time spent by teenagers is aimlessly wandering around the Internet, which was proven to have detrimental effects on the wellbeing of teenagers both in terms of physical and mental, doing community work could impel them to go outside of their houses and satisfy the needs of natural interaction.

Despite the aforementioned benefits, forcibly making teenagers to do community work might be counterproductive. Since forcing anyone to do any work against their will often ends up in unsatisfactory results, teenagers being coerced into doing community service might as well ends be unnecessary, costing time and resources to the communities. Moreover, such mandatory services may take away already precious free time that teenagers have to do other important activities such as doing their homework or spending quality time with their families.

All in all, I would contend that making people in their teenage years doing community work in their free times has both its upside and downside. The upside is that the teenagers would have the opportunities to fulfill their responsibilities to the community and gaining valuable skills or experiences while the downside is that the results might not be sufficient and precious free time could be wasted.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Policy Cần sử dụng một mạo từ -> a policy ( chú ý mạo từ)
chú ý ngắt câu đúng chỗ nha bạn,sau "" in this essay'' add a common
memmber số ít nhé vì phía trước có every là số ít

free times chuyển thành free time nhé,time k có dạng số nhiều

all of which is -> all of which are vì all of là số nhiều
in this age -> at this age nhé,chú ý mạo từ
wellbeing -> well - being,chú ý lỗi đánh vần
forcibly making teenager  to do -> remove "to "

work in there free times -> work in there free time bỏ "s"

is it the duty of every comunity member to -> every comunity member must,chú ý rút gọn câu cho trôi chảy
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (28 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...