ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

The number of older people is increasing. What are the advantages and disadvantages of this?

         These days, thanks to the development of living standard and medical facilities, human’s expectancy is prolonged. Therefore, aging population is growing that has both positive and negative effects on societies.

         On the one hand, the increasing number of elders brings many benefits. In fact, older people have a great deal of precious experience and knowledge which is gain over their whole life compared to adolescent. Therefore, young generations could get many valuable lessons from elders in order to avoid repeating their mistakes. Moreover, a society with a large number of old people will have a lower crime rate as youngsters tend to have more problems with alcohol or drug abuse. Consequently, to some extents, growing aging population impacts on societies in a good way.

         On the other hand, this trend also have many adverse impacts. First, aging population is regarded as unproductive group which doesn’t profit for societies but  they require many community services such as medical service. Especially, government have to spend a significant expenditure on paying pension if its society has a high number of elders, while there are many other fields needing national investment. Second, with their poor health condition, old people are not able to give birth that leads to the decrease in birthrate. As a result, increasing aging population leads to many relevant problems for society.

         In conclusion, there are plus points for aging population including their valuable experience and precious knowledge. However, the downside would emerge consequently in terms of low productivity, the need for special care that takes many money and effort.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

The number of older people is increasing. What are the advantages and disadvantages of this?

These days, thanks to the comfortable standards of living development of living standard and universal accessibility of medical facilitieshuman’s life expectancy is now prolonged. Having an ageing population would certainly contribute to the wider community and aid knowledge to inexperienced young people, but there will also be some drawbacks. Therefore, that ageing population is growing that has both positive and negative effects on societies society. (Đoạn này tui thấy therefore ở đây k hợp lắm)

         On the one hand, the increasing number of elders brings many benefits. In fact, older people have a great deal of precious experience and knowledge which is gained over their whole life  over the years compared to adolescent. Therefore, young generations could get many valuable lessons from seniors  in order to avoid repeating their mistakes. Moreover, a society with a large number of old people will have a lower crime rate as youngsters tend to have more problems  with alcohol or drug abuse. Consequently, to some extents, growing aging population impacts on society in a good way. In this way, this can help the society develop and thrive.

         On the other hand, this trend also have many adverse impacts. First, ageing population is regarded as  unproductive group which doesn’t profit for society the most unproductive lot in the workforce of a nation but  they require many community services such as medical service  healthcareMost of them can be a burden on society and their families because they are unable to keep working and they must spend money on medicines. Especially, governments have to spend a significant expenditure on paying pension for the elderly if its society has a high number of elders, while there are many other fields needing national investment. Second, with their poor health condition, old people are not able to give birth that leads to the decrease in birthrates. As a result, this certainly leads to many relevant problems for society.

         In conclusion, there are plus points for ageing population including their valuable extensive experience and precious knowledge. However, the downsides would emerge consequently in terms of low productivity, the need for special care that takes many a lot of money and effort.

 

Note: Mình thấy bài bạn ok lắm.

Chỉ có cái là những luận điểm không cân xứng: cái nhiều câu, cái thứ 2 thì được có câu. với cả bạn không cần phải nói lại rằng nó mang đến nhiều lợi ích/ tác hại ở cuối mỗi đoạn thân bài đâu ha.

Ý kiến của riêng mình thôi hen.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (152 điểm)
0 phiếu

         These days, thanks to the development of living standard and medical facilitieshuman’s expectancy is prolonged. Therefore, aging population is growing that has both positive and negative effects on societies.

         On the one hand, the increasing number of elders -->  the number of elders increase brings many benefits. In fact, older people have a great deal of precious experience and knowledge which is gain --> they have gained over their whole life compared to adolescent -->  young adults. Therefore, young generations could get many valuable lessons from elders in order to avoid repeating their mistakes. Moreover, a society with a large number of old people will have a lower crime rate as youngsters tend to have more problems with alcohol or drug abuse. Consequently, to some extents, growing aging population impacts on societies in a good way.

         On the other hand, this trend also have -->  has many adverse impacts. First, -->  Firstly, aging population is regarded as unproductive group which doesn’t profit for societies but  they require many community services such as medical service. Especially, governments have to spend a significant expenditure on paying pension if its society has a high number of elders, while there are many other fields needing national investment. Second, -->  Secondly, with their poor health condition, old people are not able to give birth that leads to the decrease in birthrate. As a result, increasing aging population leads to many relevant problems for society.

         In conclusion, there are plus points for aging population including their valuable experience and precious knowledge. However, the downside would emerge consequently in terms of low productivity, the need for special care that takes many money -->  expenses and efforts.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (302 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...