ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

It is argued that young offenders should be held accountable for their guilt as adults. Personally, I agree that adolescents should receive the punishments the same as adults if they commit serious crimes. However, in case of committing minor offends, there should be appropriate punishments for teenagers.

 

On the one hand, juveniles who commit serious crimes such as murder or rape should be punished as they deserve. If those juvenile delinquents are easily pardoned instead of receiving penalty at the same level as adults, they will not be aware of the seriousness of their misdeeds and continue to re-offend in the future. Moreover, it is an injustice for victims because the juvenile offenders do not need to receive appropriate sentences for their guilt because of their age. For example, there was a well-known case in Vietnam that a teenager murdered all his family members deliberately and escaped the death sentence due to being a few months under the responsible age of 18. 

 

On the other hand, in case juveniles who commit minor crimes should be judged in proper punishments. They are not mature enough and do not have sufficient intellectual and moral to understand the outcomes of their illegal activities, so they lack the necessary condition to be defendants as grown-up people. In addition, if the community gives young offenders a second chance, they might draw lessons from their sins in the past and rehabilitate to be a better version of them in the future. 

 

In conclusion, levels of punishments for adolescents depends on the responsible age and the nature of their guilt

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is argued that young offenders should be held accountable for their guilt as adults. Personally, I agree that adolescents should receive the  (không dùng the ở đây) punishments the same as adults if they commit serious crimes. However, in case of committing minor offends, there should be appropriate punishments for teenagers.

 

On the one hand, juveniles who commit serious crimes such as murder or à and rape (sau such as là dạng liệt kê nên phải dùng and ở đây) should be punished as they deserve. If those juvenile delinquents -->  delinquent juveniles are easily pardoned instead of receiving penalty at the same level as adults, they will not be aware of the seriousness of their misdeeds and continue to re-offend in the future. Moreover, it is an injustice for victims because the juvenile offenders do not need to receive appropriate sentences for their guilt because of their age. For example, there was a well-known case in Vietnam that a teenager murdered all his family members deliberately and escaped the death sentence due to being a few months under the responsible age of 18. 

 

On the other hand, in case juveniles who commit minor crimes should be judged in proper punishments. They are not mature enough and do not have sufficient intellectual and moral to understand the outcomes of their illegal activities, so they lack the necessary condition to be defendants as grown-up people. In addition, if the community gives young offenders a second chance, they might draw lessons from their sins in the past and rehabilitate to be a better version of them in the future. 

 

In conclusion, levels of punishments for adolescents depends on the responsible age and the nature of their guilt.

 

Bạn xem qua giúp mình bày này nhé:

 

https://chuawritingmienphi.com/index.php/11729/people-believe-teamwork-companies-successful-others-important-leader-discuss-opinion

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý cách đây bởi (95 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...