ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Topic: Young people who commit serious crimes should be punished in the same way as adults. Do you agree or disagree?

People have different views concerning the question of how to tackle serious juvenile crime. While it is sometimes argued that immature offenders should be punished in the same way as mature ones, I, to some extent, disagree with this opinion.


On the one hand, it is believed that all dangerous crime should be solved by heavy punishment, no matter who are the convicts. It is true that juvenile delinquency is an alarming issue these days, and severe punishment can act as a deterrent to those who intend to commit a crime. Furthermore, when young wrongdoers only receive lenient sentences compared to adult offenders, they may not acknowledge of their unlawful behaviours and adverse consequences, and thus they may re-offend. This may put the life of innocent individuals in jeopardy and pose a threat to society as a whole.

On the other hand, I am much more convinced that it is advisable to treat juvenile criminals in a different way in comparison with the mature ones. Firstly, the young are not sufficiently educated, which means that it is unjustified for them to receive the same punishment as the adults. Some children break the law just because they mimic the behaviours of adults, or they are forced to do so. In addition, there are other useful forms of punishments. For example, young offenders should be sent to rehabilitation centers where they will be educated and trained properly. Another method is forcing them to do unpaid community service. These punishments may not only help immature lawbreakers realize their unacceptable behaviours but also give them a chance to make a contribution to local communities.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I believe that young convicts should not serve similar penalties as adults do

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (241 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Bài viết với rất ít lỗi sai, nối câu và ý rõng ràng 

https://drive.google.com/file/d/1JmTPz4cKefB9Oxz2hHQl3isGCarPb231/view?usp=sharing

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (241 điểm)
0 phiếu
I think this essay has well task respond. Your ideas are quite clear and trong, especially the 3rd paragrapth convinced me absolutely.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 7, 2019 trong Band score 7.0-7.5 bởi Tr.g (241 điểm)
...