ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

The line graph illustrates four different sectors that caused acid rain emissions in the UK over a 17-year period, from 1990 to 2007.

Overall, it is evident that the acid rain emissions that came from domestic were by far the lowest over the time shown. The enormous change was seen in the electricity, gas and water supply.

In 1990, the highest level was seen in the electricity, gas and water supply, which was at approximately 3.3 million tonnes. It was followed by other industries and transport and communication, which were at around 2.1 and 0.7 million tonnes respectively. The amount of domestic just over 0.5 million tonnes, the lowest point of four sectors.

Over the following 17 years, there was a dramatic decrease in the quantity of electricity, gas and water supply and hit the lowest point at 0.5 million tonnes by 2007, a drop to nearly 3.5 million tonnes. At the same time, other industries and domestic were went down and bottomed out at 1.2 and 0.2 million tonnes respectively. In contrast to this, there was a slight decrease in the amount of transport and communication , which reached a peak at 1 million in 2005 then declined to nearly 0.75 million tonnes in 2004.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...