ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Environment plays an indispensable role in human life. Some people suppose that individuals have no ability to improve the environment, while the governments and big organizations such as companies,... can improve the situations. I myself disagree with this statement for the following reasons.

On the one hand, not only governments and big companies can make a difference but also individuals could also try to be greener. For example, we should take fewer lights abroad for holidays or take public transport instead of driving, as the result of minimizing the exhaust fumes. Moreover, products with less packaging should be used and useful materials should be reused or recycled as much as possible, in order to decrease the amount of waste and rubbish.

On the other hand, governments and large companies can deal with environmental problems by concentrating on "green" projects. Governments could introduce laws to limit the emissions from factories, or impose "green taxes" on drivers and airline companies and promote people to recycling. About big companies, they can invest in renewable energy from solar, wind or water power, and also natural areas and wild animals protectionns projects.

In conclusion, protecting and improving the environment must be taken responsibility by the individuals, governments, and organizations.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Environment plays an indispensable role in human life. Some people suppose that individuals have no ability to improve the environment, while and only the governments and big organizations such as companies,... can improve the situations. I myself disagree with this statement for the following reasons. (ở phần mở bài bạn đã strongly disagree với quan điểm này thì ở phần body bạn nên present những lý do để phản lại quan điểm đó. Với phần body của bạn, thì ở phần mở bài bạn nên viết là "While I agree that big organizations can make significant improvement to the environment, I believe each individual can join hands to this task".)

On the one hand, not only governments and big companies can make a difference but also individuals could also try to be greener. For example, we should take fewer lights abroad for holidays or take public transport instead of driving, as the result of minimizing the exhaust fumes. Moreover, products with less packaging should be used and useful materials should be reused or recycled as much as possible, in order to decrease the amount of waste and rubbish.

On the other hand, governments and large companies can deal with environmental problems by concentrating on "green" projects. Governments could introduce laws to limit the emissions from factories, or impose "green taxes" on drivers and airline companies and promote encourage people to recycling.recycle. About Regarding big companies, they can invest in renewable energy from solar, wind or water power, and also natural areas and wild animals protectionns projects.  

In conclusion, protecting and improving the environment must be taken responsibility by the individuals, governments, and organizations. Only with the joining hands of every individuals will our environment be better day by day.

 

Hy vọng những nhận xét của mình có thể giúp bạn.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...