ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

whether or not students should self-study is a subject of heated debate. Personally, I am convinced by the neutral opinion that self-study embraces both pros and cons. This essay will grant us a chance to discuss both views of the issue in more detail.
On the one side, some students believe that self- study give them conditions to find essential silence to get high concentration. As a result, they are able to learn faster and more effectively. In addition, studying alone helps students become more and more independent, which means they are not forced to choose learning subjects that they are not interested in and have a chance to decide on their own courses, timetable or reference materials. Last but not least, a further advantage of independent study is to build a stronger background by achieving certain knowledge before discussing any topics in a group or getting advice from lecturers.
On the other side, it is acknowledged that self-study has certain negative effects. Those who are opposed to studying alone argue that self-learners are usually short of ideas to deal with big assignments. This could lead to a vicious circle of finding proper solutions. Also, in some cases, students seem to have no motivation or competition in learning. Therefore, they are more likely to give up when facing a hard task.
In conclusion, independent study brings both benefits and drawbacks. Hence, self-study students should be conscious enough to choose what and how to learn in order to reap the best advantages.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
whether or not students should self-study is a subject matter of heated debate. Personally, I am convinced by the neutral opinion that self-study embraces both pros and cons. This essay will grant us a chance to discuss both views of the issue in more detail.
On the one side, some students believe that self- study give them conditions to find essential silence to get high concentration. As a result, they are able to learn faster and more effectively. In addition, studying alone helps students become more and more independent, which means they are not forced to choose learning subjects that they are not interested in and have a chance to decide on their own courses, timetable or reference materials. Last but not least, a further advantage of independent study is to build a stronger background by searching and achieving certain knowledge before discussing any topics in a group or getting advice from lecturers.
On the other side, it is acknowledged that self-study has certain negative effects. Those who are opposed to studying alone argue that self-learners are usually short of ideas to deal with big assignments. This could lead to a vicious circle of finding proper solutions. Also,Moreover, in some cases, students seem to have no motivation or competition in learning. Therefore, they are more likely to give up when facing a hard task.

In conclusion, independent study brings both benefits and drawbacks. Hence, self-study students should be conscious enough to choose what and how to learn in order to reap the best advantages.

Some of my comments:

- You have implemented some relatively clear and reasonable ideas. The way you presented these ideas is also good.

- You can try using conjunctions to make more compound sentences.

Overall, you have done well, hope my comments can help you!

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...