ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Some people prefer to live in a small town. Others prefer to live in a big city. Which place do you prefer to live in? Use specific reasons and detail to support your answer.

As it is commonly understood that everybody wants a convenient life. Therefore, the argument about where to live is an endless topic to be discussed. Personally, for several reasons, I prefer living in a big city to a small town. This will be proven by taking into account job opportunity and entertainment services.

Looking first at job opportunity, it is evident that the cities provide a large number of work to people. For instance, there are many industrial zones, shops and offices around a city where people can easily get into a job due to its need. When looking at this example, there is no doubt that chances to apply for a job in big cities is abundant and various. Thus, there is an obvious link between job opportunity and living in big cities.

Secondly, life in the big cities is always more convenient than in the small town. Due to the need of the crowded population in the cities, there have been many followed services to meet their needs. This point of view is clearly shown by the numerous hospitals, schools, companies, stores, entertainment centers…From this, it can be concluded that, living in big city is very convenient.

Following the analyzing of job opportunity and entertainment services, living in a big city is a really good choice for most of people. Thus, I choose to live in urban areas where I can easily find a job and various entertainments. Above are my opinions about accommodation for young people like me.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

bài tương đối ổn nhưng góp ý tí câu  living in a big city is a really good choice for most of people. Thus, I choose to live in urban areas  đang làm mất tính chủ quan của bài viết

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1, 2015 trong Opinion bởi huongnhu (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 6, 2017 trong Opinion bởi ucucuc123 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 10, 2018 trong Other bởi lhloli2502 (0 điểm)
...