ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Secondary School Attendance

 

2000

 2005

 2009

Specialist Schools

12%

11%

10%

Grammar Schools

24%

19%

12%

Voluntary-controlled  Schools

52%

38%

20%

Community Schools

12%

32%

58%

 

The given table illustrates the Middle School Attendance in terms of the percentage of junior students in 4 different kinds of Schools in a period of 9 years. Overall, it was clear that only the figure for Community Schools obtained an upward trend while other Schools experienced a downward trend.

In the year 2000, the percentage of student attendance in Voluntary-controlled  Schools is the highest, at 52%. It gradually went down to 38% and 20% in 2005 and 2009, respectively. There was a dramatic drop in haft in Grammar Schools, whereas the number of that in Specialist Schools showed a very marginal decline of 2% during the 9-year timescale.

Looking at the figure for Community Schools, it accounted for far less of that in Voluntary-controlled  Schools at only 12% in 2000. There was a sudden rise in the proportion of student attention in Community Schools, which increased nearly five times as much as the number in 2000, at 58%. This number was far more than those in other schools, about triple in Voluntary-controlled  Schools and six times in the rest of 2 schools.

Enable Ginger

Cannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...