ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

“In developing countries, children in rural community have less access to education. Some people believe that the problem can be solved by providing more school and teachers. While others think that the problem can be solved by providing more computer and internet access. Discuss both views and give your opinions.”

It is the fact that children in the countryside in developing countries have fewer opportunities to approach education. Some people suppose that this  problem can be addressed  by building a lot of schools and recruiting more teachers, while other people believe that this can be handled  by providing more computers and internet access. From my point of view, I agree with the former idea.

On the one hand, there are several compelling reasons why some people think that children in the countryside should be provided with a lot of computers and internet access. First and foremost, it is undenied that thanks to computer, students can study more conveniently and effectively. They can use computer to solve homework, look for more information about a lot of domains. This can lead to the fact that students can have a deeper understanding of numerous diversity subjects.

On the other hand, I am convinced that the government should provide a lot of schools and teachers for children in rural community.  First of all, school is a place where students acquire more opportunities to exchange knowledge with each other. This aids children to improve their communication and vocabularies and develop their ideas when they work in a group. In addition, teachers may teach not only academic knowledge about different subjects but also behaviors in society. Teachers can know the strengths or the weaknesses of the student in the teaching process. Therefore, students may be leaded to follow a field of study match, which is something the internet does not do.

In conclusion, there are conflicting views about helping children access to education in rural community in developing countries. In my opinion, I agree with providing a lot of schools and teachers.

 


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is a fact that children in the countryside in underdeveloped nations have fewer opportunities to approach education. While some people suppose that building schools and recruiting more teachers can help to improve this issue, I have a thought that this can be handled by providing more computers and internet access. 

First and foremost, computers and internet access are both vital in education. It is undeniable that thanks to the computer, students can study more conveniently and effectively. They can use the computer to solve homework, look for more information about several domains. As a result, students can have a deeper understanding of numerous diverse subjects.

However, I think that the Government should provide a lot of schools and teachers for children in rural communities. Firstly, school is a place where students acquire more chances to exchange knowledge with each other; and, it aids children to improve their communication and vocabularies and develop their ideas when they work in a group. Besides, teachers may teach not only academic knowledge about different subjects but also behaviors in society. Moreover, teachers can know the strengths or weaknesses of the student in the teaching process. Therefore, students may be in to follow a field of study match, which is something the Internet does not do.

Enable Ginger

In conclusion, there are conflicting views about helping children access education in economically developing nations. From my point of view, I believe in providing a lot of schools and teachers is better than giving computers and the Internet.

Cannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...