ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Universities are established for higher education and fulfill a man's dream. A number of people argue that universities should give opportunities for both genders equally, which I have to disagree with.

     First of all, several occupations are more compatible with a gender than the other. We can take nursing as an example, a job that lots of women are interested in and suited. On the other hand, few men are into nursing but appeal to jobs like engineering, police and firefighter and others. These stereotypes are not unfamiliar since human's physical mechanism between male and female is different as each gender is likely to suit some certain career. A woman can hardly become an engineer because her job requires a strong physical ability and a man finds it is difficult when he has to babysitting or nursing.

      Secondly, I believe we need to value students who have excellent qualities since this is what every education systems  aim for. We cannot replace the intelligence standard with "gender equality". For instance, several male candidates will have to withdraw their applications when the number of qualify male students are full. On the contrary, many female students will get opportunities to access that defined course even though their merits are not as excellent as other male peers. This instance represents a lot of equivalent situations, those somehow can degrade the value of occupations in the future society.

     In conclusion, it is a very controversial issue but I shall hold the opposite. Although male and female should be treated in the same way with the same chances, utilizing equally proportion in selecting students is irrational and unfair to those truly deserve to get into universities.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...