ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The chart below show the average percentages in typical meals of 3 types of nutrients , all of which h may be unhealthy if eaten too much

( writing task 1 – test 1 – cambridge 14)

  

The given bar  chart illustrates the average  proportion of three types of nutrition’s which was consumed in typical meals in USA. These nutritents include sodium, saturated fat, added sugar which may be no good for health if eaten a lot

   As can be seen , there are 3 chart shown the level using  3 types of nutrients . the first chart desmotrates the percentage of sodium consumed in each meal. Dinner is time when sodium was used most, account for 43%. Following that is lunch containing 29%. This ingredient contains the same level in breakfast and snacks with 14%.The % of  using  saturated  fat was shown in the second chart. Dinner also contains the most saturated fat with 37%. Through eating lunch, 26% of this type was consumed. By eaten in snacks and breakfast, 21%,16%  respectively contain in meal. The third chart depict the % of add sugar used. Different with the two types, this type was consumed 42% in snacks which accounted for the highest level in both 4 meals. After that the consumption of  added sager  significantly decrease  to 23% in dinner. By eaten lunch and breakfast, 19% and 16% is containted.

   To sum up, the diagram show that  each kind of nutrients often used in  USA containing at least 14% that can be make harm for health if consumed too much
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

 1. As can be seen , there are 3 charts shown the level using  3 types of nutrients .

2.The third chart depicts the % of add sugar used. Different with the two types, this type was consumed 42% in snacks which accounted for the highest level in both 4 meals

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

1.The third chart depicts the % of added sugar used

2.Different with (from) the two types, this type was consumed 42% in snacks which accounted for the highest level in both 4 meals

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
0 phiếu

1.After that the consumption of  added sager (sugar) significantly decrease  to 23% in dinner.

2.To sum up, the diagram shows that  each kind of nutrients often used in  USA containing at least 14% that can be make harm (harmful) for health if consumed too much

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...