ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

https://www.ieltsvietop.vn/tu-hoc-ielts/tai-lieu/tong-hop-de-thi-ielts-writing-2020/

 

The line graph gives information about changes in the proportion of the surge population in many age groups in New Zealand between 1950 and 2050.

It is clear that the ages of the population have a dramatic fluctuation, but the proportion of the ages group from zero to 34 -year- old has a trend to decrease in this period. Whereas the percentage of the ages group from 35 to 65 -year- old has slightly increased over a 100-year period.

From 1950 to 1990, the incidence of people who has from 0 to 14-year-old has dramatically risen from 31 percent to 45 percent, while the figure for people who have from 15 to 34 year old had a slight fluctuation in this period from 28 percent to 25 percent. But the figure for people who have from 0 to 14 year- old has dramatically decreased between 1990 and 2010 from 45 percent to 30 percent after that it can be seen that the proportion stood at 32 percent in the year 2030 and decreasing one again at 29 percent in 2050. On the other hand, the percentage of people who have from 15 to 34-year-old has a slow fluctuation from 1990 to 2010 but between 2010 and 2050 these figures experienced a gradual decrease from 24 percent to 10 percent.

It can be seen that the figure for people who have from 35 to 64-year old and over 65-year-old has similar trends in this period. Although, in the following 60 years, the proportion of people who has over 65-year-old has a fluctuation at 10 percent and increasing continued between 2010 and 2050 from  10 percent to 20 percent. While the figure for people who have from 35 to 64-year-old has a slight fluctuation in the first 40 years after that these figures experienced a dramatic risen from 15 percent to 35 percent between 1990 and 2050.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line graph gives information about changes-> depicts information regarding the ... in the proportion of the surge population in many-> several age groups in New Zealand between 1950 and 2050.

It is clear that the average ages of the population have a dramatic fluctuation, but the proportion of the ages group from zero-> 0 to 34 -year- old has a trend to decrease-.??? decrease./ downward trend  in this period. Whereas the percentage of the ages group from 35 to 65 -year- old has- delete "has" slightly increased over a 100-year period.

From 1950 to 1990, the incidence of people who has from 0 to 14-year-old has dramatically risen from 31 percent to 45 percent, while the figure for people who have from 15 to 34 year old had a slight fluctuation in this period ,from 28 percent to 25 percent. But the figure for people who have from 0 to 14 year- old has dramatically decreased between 1990 and 2010 from 45 percent to 30 percent after that it can be seen that the proportion stood at 32 percent in the year 2030 and decreasing one again at 29 percent in 2050. On the other hand, the percentage of people who have from 15 to 34-year-old has a slow fluctuation from 1990 to 2010 but between 2010 and 2050 these figures experienced a gradual decrease from 24 percent to 10 percent.

It can be seen that the figure for people who have from 35 to 64-year old and over 65-year-old has similar trends in this period. Although, in the following 60 years, the proportion of people who has over 65-year-old has a fluctuation at 10 percent and increasing continued between 2010 and 2050 from  10 percent to 20 percent. While the figure for people who have from 35 to 64-year-old has a slight fluctuation in the first 40 years after that these figures experienced a dramatic risen from 15 percent to 35 percent between 1990 and 2050.

Dùng nhiều connecting words đi

Mún đề cập thì : regarding/ with regard to/ concerning

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (96 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...