ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?
In the modern era, face-to-face communication is being replaced with online communication using social media applications such as Facebook, instagram and messenger. However, there are a handful of benefits that affect directly to our life . From my own perspective, I believe that its advantage would dominate over its disadvantage.
With regard to social media, it could bring a profoundly negative effect on people’s life. The misuse of social Platforms could lead to A sedentary lifestyle .With the emergence of Facebook, for example, many people are prone to look at smartphones or computers for long periods of time, which can make them become immersed in social media and have an adverse effect on their physical health. In fact, if people overuse social media Platforms, they will lack social skills and face-to-face interactions. Thus, this results in serious deterioration in health and people easily suffer from health-related diseases. As a result, the overuse of social media could make people inactive.
However, the advantages of using social media should not be underestimated. People could start an online conversation and keep in touch with whom they choose. For instance, there are a wide range of communication Platforms such as messenger or zoom that allow people to carry on a conversation on a regular basis. This means that people could communicate with each other easily without travelling to have a face-to-face interaction, regardless of geographical barriers, which tightens their social bonds. By and large, only by utilizing some social media applications could people keep in contact with their family or friends easily
In conclusion, although using social media could lead to inactive lifestyle, I believe it is a useful tool for people to make connections over a large distance
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In the modern era, face-to-face communication is being replaced with online communication using social media applications such as Facebook, instagram and messenger. However, there are a handful of benefits that affect directly to (affect sth) our life . From my own perspective, I believe that its advantages would dominate over its disadvantages.
With regard to social media, it could bring a profoundly negative effect on people’s life. The misuse of social Platforms could lead to A sedentary lifestyle .With the emergence of Facebook, for example, many people are prone to look at smartphones or computers for long periods of time, which can make them become immersed in social media and have an adverse effect on their physical health. In fact, if people overuse social media Platforms, they will lack social skills and face-to-face interactions. Thus, (Nếu có thus thì k có this results nhé) this results in serious deterioration in people's health and people they easily suffer from health-eye-related diseases. As a result, the overuse of social media could make people inactive. (câu này có thể không liên quan đến câu trước lắm nên bạn không nên dùng as a result nhé).
However, the advantages of using social media should not be underestimated. People could start an online conversation and keep in touch with whom they choose. For instance, there are a wide range of communication Platforms such as messenger or zoom that allow people to carry on a conversation on a regular basis. This means that people could communicate with each other easily without travelling to have a face-to-face interaction, regardless of geographical barriers, which tightens their social bonds. By and large, only by utilizing some social media applications could people who are living far keep in contact with their family or friends easily.
In conclusion, although using social media could lead to inactive lifestyle, I believe it is a useful tool for people to make connections over a large distance. (phần kết này khá là ổn rồi nha)

Hope my comments can help you!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 10, 2020 trong Opinion bởi pray (0 điểm)
...