ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Some people say that schools should concentrate on teaching students academic subjects that will be useful for their future careers. Other people say that subjects such as music and sports are also necessary. Discuss both view and give your own opinion.

It is believed that teaching academic subjects should be the principal approach of schools to prepare students for better jobs in their future, while alternative subjects such as music and sports should also be included in the curriculum. Both viewpoints are justifiable, but I personally lean towards the latter.

o On the one hand, academic subject indeed significant. In fact, it is the bulk of the best way to have a good career after graduation. Such as math, science and language, whose performance is placed heavy emphasis on education and employers alike.

o On the other hand, it is claimed that non-academic subjects cannot be discounted altogether. Having said that, they may not be directly helpful in securing employment, they indirectly make a candidate more employable. For instance, the person, who learn how to sing or play a musical instrument could bring benefits for students in networking events or have job promotions. Another compelling reason why non-academic subjects should be taught in school is that it allows talented student in athletic and artistic fields to be discovered. In addition to this, non-academic could bring benefits to students as they help them to improve their strength to work under pressure after a nerve cracking semester or they could expand their professional network by playing sports with their colleagues or partners.

o In conclusion, I reckon that academic subjects should be given precedence in school, but it is also important that students should learn another subjects such as music and sports.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In fact, it is the bulk of the best way to have a good career after graduation. Such as math, science and language, whose performance is placed heavy emphasis on education and employers alike.

o On the other hand, it is claimed that non-academic subjects cannot be discounted altogether. Having said that, they may not be directly helpful in securing employment, they indirectly make a candidate more employable. For instance, the person, who learn how to sing or play a musical instrument could bring benefits for students in networking events or have job promotions. Another compelling reason why non-academic subjects should be taught in school is that it allows talented student in athletic and artistic fields to be discovered. In addition to this, non-academic could bring benefits to students as they help them to improve their strength to work under pressure after a nerve cracking semester or they could expand their professional network by playing sports with their colleagues or partners.

o In conclusion, I reckon that academic subjects should be given precedence in school, but it is also important that students should learn another subjects such as music and sports.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (160 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...