ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The given chart describes the percentage of people aged 65 and over from 1940  to 2040 in different countries.

Overall, it is crystal that the proportion of people aged 65 and over in Japan, Sweeden and USA increased over the period. The older people in Japan took up the highest percentage, by contrast, these people in USA is the lowest percentage in 2040.

The population aged 65 and over in USA and Sweeden increased sharply from in turn as 8 percentage to 15 percentage  and 6 percentage to 14 percentage between 1940 and 1980. After that, the percenatge of population in USA is slightly decreased from 15% to 14% in 2020. Besides, the propotion of senior people in Sweden rose to 20% during this period. The percentage of elder people in both countries is continute to grow after that.

The proportion of people aged 65 and over in Japan had unchanged from 1940 to 2000 with 5 percengate. The percentage of people, who aged 65 climbed significantly to 10 in 2020 and reached a peak with 27% in 2040.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The given chart describes the percentage of people aged 65 and over from 1940 and the projections to 2040 in different countries. Japan, Sweden and the USA.

Overall, it is crystal that the proportion of people aged 65 and over in Japan, Sweeden and USA the examined countries increased over the period and is predicted to rise until 2040. The older people in Japan took up the highest percentage, by contrast, these people in USA is the lowest percentage in 2040. (Câu này bạn đang đi vào chi tiết ở năm 2040 rồi)

==> Tổng quan nên viết chia ra 2 giai đoạn: số liệu trong quá khứ và dự đoán ở tương lai. Ngoài câu ở trên, bạn nên viết thêm, trong quá khứ phần trăm người già >60 tuổi cao nhất ở  USA, còn trong tương lai sẽ là owrJapan chẳng hạn. Ngoài ra, có thể thấy tỷ lệ của người già ở Nhật Bản sẽ tăng nhanh nhất trong 3 nước (năm đầu so với năm cuối tăng thêm gần 23% luôn ó)

The population aged 65 and over in USA and Sweeden increased sharply from in turn as 8% percentage to 15 percentage  and 6 percentage to 14 percentage between 1940 and 1980 8% and 6% in 1940 to about 15% and 14% in 1980, respectively.

After that, the percentage of population (people 65+ ???) in USA is slightly decreased from 15% to 14% in 2020. (Chỗ the percentage of population in USA có thể thay thế bằng the figures for the USA) , while Besides, the propotion of senior people in that of Sweden rose to 20% in 2020 during this period. The percentage of elder people in both countries is estimated to continute to grow to around 25% in 2020 (ước chừng tăng đến 25% cho cả 2 cái ha, nhìn hình cũng có thể chấp nhận được) after that.

The proportion of people aged 65 and over in Japan had unchanged (chỗ này không đúng, giá trị k đổi nhưng trong những năm đó nó giảm rồi tăng lại, và bạn dùng quá khứ hoàn thành thì nên thêm 1 hành động trong quá khứ nữa để câu tự nhiên và hợp lý hơn) from 1940 to 2000 with at 5% percengate. The percentage of people, who aged 65, climbed significantly to 10 in 2020 and will/would reached a peak with of 27% in 2040.

 

Theo mình thì bài này có bạn sẽ nằm ở band 5.5 - 6 (yếu 1 tí)!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (44 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...