ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Nowadays, the crime rate is on the rise. It is not only the thieves or the killer but also the internet criminal, who have the high intellection and good education. That is why, from my point of view, I absolutely disagree with this way, which applies to education in the prison, to reduce criminal.

First of all, the generation of criminal thoughts is from within each person's thoughts. It is just like an instinct of human, which like an animal in natural and they cannot stop their action by human perception. The fact that, world medical background has recorded many cases, which cannot control their instinct, especially the syndrome with double Y chromosome in the sex chromosome. In this case, patients have difficulty controlling their violent behaviors, which can easily lead to legal problems. In a near survey, 90 percent of people having this syndrome is the criminal and 80% in this number have a good education. This makes the argument about education affecting the crime rate considered ineffective.

Secondly, in recent decades, the rate of crime signs has increased among educated people. The reason to commit crime is not only because of hobbies or life, but also because of people's daily fatigue that makes them lose control of themselves. Sadly, today, people are increasingly chasing their money and forgetting about their own hobbies or dreams that make them happy doing their job. And the stress is increasing more and more every day, until they cannot control themselves and surrendering their inner virginity as anger, sadness or boredom. the droplet that caused the beaker to overflow, they will do things more according to their feelings than their reason. In US, 30% criminal is the officer, who work for a big company.

In conclusion, person's thoughts and negative feelings are the reason to make the criminal, it is influenced almost exclusively by education. That is why, in my opinion, we do not need to have an education in prison, which we need is ways to direct prisoners to open up to society.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
đã mở lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...