ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The table illustrates the proportion of people using mobile phone for many different purposes in the years 2006, 2008 and 2010.

It is clear that the percentage of using cell phone for making calls was the highest during three years. However, there was noticeable increase in the popularity of six remaining features.

In 2006, The feature accounting for the highest proportion was making calls, at 100%. While the figures for taking photo and using text messages were slightly lower,  nearly 66% and 73% respectively. The percentages of playing games and music were less than 20% and there were no figures for people using Internet search or recording video.

Over the following four years, there were relatively changes in the figures for making calls, taking photos and text messages. However, four remaining features saw a significant increase in the proportions of them. The percentage of people using their phones to search the internet climbed to 41% in 2008 and 73% in 2010. There was a considerable increase in the uses of  playing games and music, reaching at 41% and 26% respectively in 2010.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table illustrates the proportion of people using a mobile phone for many different purposes in the years 2006, 2008, and 2010.

It is clear that the percentage of using a cell phone for making calls was the highest for three years. However, there was a noticeable increase in the popularity of the six remaining features.

In 2006, The feature accounting for the highest proportion was making calls, at 100%. While the figures for taking photos and using text messages were slightly lower, nearly 66% and 73% respectively. The percentages of playing games and music were less than 20% and there were no figures for people using Internet search or recording video.

Over the following four years, there were relative changes in the figures for making calls, taking photos, and text messages. However, four remaining features saw a significant increase in the proportions of them. The percentage of people using their phones to search the internet climbed to 41% in 2008 and 73% in 2010. There was a considerable increase in the uses of playing games and music, reaching 41% and 26% respectively in 2010.

Mình chỉ sửa lại một số lỗi chính tả thôi bạn nhé!!

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...